Otwarcie nowej stałej wystawy w Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, oddziale Muzeum Lubelskiego w Lublinie

11 grudnia odbyło się w Lublinie uroczyste otwarcie po remoncie Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”

Kierowniczką Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” jest Pani mgr Barbara Oratowska – starszy kustosz, dzięki Jej determinacji, wielkiemu zaangażowaniu w upamiętniane dramatycznych losów więźniów niemieckich koncentracyjnych obozów, w tym KL Ravensbrück dla kobiet i dzieci,  gromadzeniu bezcennych dokumentów i pamiątek, ciężkiej pracy udało się doprowadzić do remontu Muzeum „Pod Zegarem” i zorganizować nową stałą ekspozycję z wstrząsającą Ścianą Pamięci.

W wyniku przebudowy otwarta została nowa wystawa stała, której narracja skupia się na prezentacji losów więźniów aresztu gestapo, nie tylko ich pobytu w więzieniu, ale także dalszej drogi. Wyjątkową częścią ekspozycji jest Ściana Pamięci. Znajdą się na niej wizerunki więźniów, którzy przetrzymywani byli w areszcie i zginęli zakatowani na miejscu, zamordowani na terenie Lublina lub w obozach koncentracyjnych. Ekspozycję wzbogaciły multimedia zawierające relacje więźniów i ich bliskich oraz przedmioty wykonane przez więźniów. Na wystawie upamiętniona została twórczość poetycka ludzi przebywających w areszcie, po raz pierwszy zaprezentowane zostały napisy wykonane przez więźniów, relacje więźniarek KL Ravensbrück, tragiczne losy kobiet torturowanych, na których prowadzone byłe pseudo-medyczne eksperymenty oraz narzędzia tortur, wskazujące na ogrom tragedii, której doświadczali osadzeni.

Autorem zdjęć jest Dorota Awiorko

Więcej informacji: http://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/uroczyste-otwarcie-muzeum-martyrologii-%E2%80%9Epod-zegarem%E2%80%9D

O Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie powstał w 1979 r. z inicjatywy Klubu byłych Więźniów Politycznych Zamku Lubelskiego i „Pod Zegarem”. W swoich zbiorach posiada dużą kolekcję korespondencji więźniów politycznych Zamku Lubelskiego (listy, grypsy, karty pocztowe) z więzienia jak i obozów koncentracyjnych, do których dalej trafiali (Auschwitz, Ravensbrück, Dachau, Sachsenhausen), obwieszczeń i zarządzeń niemieckich z lat 1939-1944. Osobną grupę stanowią dokumenty i pamiątki osobiste po byłych więźniach Zamku (dowody tożsamości, legitymacje, świadectwa szkolne, krzyże harcerskie, tarcze szkolne, fotografie rodzinne, zeszyty i podręczniki szkolne) oraz bogaty materiał ikonograficzny Lublina z lat 1939-1944, a także archiwum fotograficzne byłych więźniów Zamku z lat 1939-1954.

Od początku swego istnienia mieści się w celach byłego aresztu gestapo przy ul. Uniwersyteckiej 1 w Lublinie. Budynek potocznie zwany podczas okupacji „Pod Zegarem” (nad głównym wejściem znajduje się zegar) wybudowany został w latach 1928-1930 z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Ziemskiego. Z chwilą przejęcia gmachu przez gestapo, w roku 1940 wnętrze jego zostało przebudowane i dostosowane do zadań i potrzeb Geheime Staatspolizei. Parter i piętra przeznaczone zostały na biura, gdzie m.in. przeprowadzane były przesłuchania. Natomiast piwnice od strony Uniwersyteckiej przebudowano tworząc w nich cele więzienne. Było ich łącznie 14, w tym trzy ciemnie, ponadto znajdowało się pomieszczenie dla wartowników pełniących służbę w podziemiach.

Więcej informacji o Muzeum