Ważna informacja

Prośba o kontakt z Więźniarkami lub rodzinami Więźniarek z KL Ravensbrück, które z obozu wyjechały „białymi autobusami” do Szwecji

Zwrócono się do Stowarzyszenia o pomoc w nawiązaniu kontaktów z więźniarkami KL Ravensbrück, które zostały wywiezione z obozu do Szwecji i tam zeznawały przed komisją, lub z członkami Ich rodzin.

Szwedzki reżyser Magnus Gertten (http://www.polishdocs.pl/en/director/2054/magnus_gertten) zbiera materiały do filmu dokumentalnego związanego z Polską, a film powstaje we współpracy z uniwersytetem w Lund.

Szwedzi – na prośbę badaczy z archiwum na Uniwersytecie w Lund – planują nakręcić film na temat zbioru świadectw obywateli polskich, którzy w 1945 roku z obozów tzw. „białymi autobusami” trafili do Lund i tam złożyli zeznania na temat tego, co przeszli. Szwedzi chcieliby odszukać osoby, których świadectwa zostały zapisane, lub ich potomków.

Prosimy o pomoc w nawiązaniu tych kontaktów. To wielka szansa, by wzbogacić treściowo film, który może być naprawdę ważny dla rozumienia polskiej historii. Zeznania więźniarek z KL Ravensbruck, które zostały przywiezione do Szwecji można odczytać na stronie Uniwersytetu w Lund:  http://www.ub.lu.se/en/voices-from-ravensbruck-2

Link do strony Uniwersytetu w Lund z listą z nazwiskami ułożonymi w kolejności alfabetycznej:
https://www.ub.lu.se/sites/ub.prodwebb.lu.se/files/interviewees_x.pdf

Proszę przesyłać wiadomości na adres Stowarzyszenia.
e-mail: kontakt@rodzinaravensbruck
lub kuta_elzbieta@o2.pl
tel.: +48 600063366

Elżbieta Kuta