Barbara Cielecka po powrocie z obozu (styczeń 1946 r.)

Barbara Cielecka po powrocie z obozu (styczeń 1946 r.)

Barbara Cielecka po powrocie z obozu
(styczeń 1946 r.)