prof. dr hab. Stanisław Kluczykowski (1937-2020)

Z wielkim żalem przekazuję smutną wiadomość o śmierci prof. dr hab. Stanisława Kluczykowskiego, znanego i cenionego artysty, grafika, rysownika, malarza i rzeźbiarza, cenionego pedagoga Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Urodził się w Strzelnie, ukończył poznańskie Liceum Sztuk Plastycznych, pod kierunkiem rzeźbiarza Józefa Stasińskiego. Studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni prof. Hanny Rudzkiej-Cybis.

W 1962 roku na Wydziale Malarstwa w Studium Grafiki obronił dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie grafiki w pracowni wklęsłodruku prof. Mieczysława Wejmana oraz w pracowni książki prowadzonej przez prof. Witolda Chomicza. Był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego prace graficzne i rysunkowe brały udział w wielu ważnych ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach artystycznych, konkursach oraz wystawach środowiskowych. Od 1981 r. wykładał na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie.

„..Był człowiekiem wielkiej kultury, utalentowanym artystą, wrażliwym na piękno, ale i na ludzką biedę. Przyszedł na świat w II Rzeczpospolitej Polskiej i żył w zachwycie dla tamtej Polski. Znajdował jej ślady w detalach liternictwa i modernistycznej architekturze wielu krakowskich budynków….. Jego patriotyzm był głęboki i na serio. Był odważny w pokazywaniu zła i jego skutków społecznych. Nie bał się oficjalnej cenzury i prywatnych nieżyczliwych opinii…”. (fragment przemówienia pożegnalnego w czasie uroczystości pogrzebowej).

Niepokorny, krytyczny stosunek Stanisława Kluczykowskiego do rzeczywistości PRL-u nadał jego pracom graficznym charakter interwencyjny, co z kolei powodowało liczne ingerencje cenzury. Celem artysty był opór wobec władzy i będącej na jej usługach zmanipulowanej propagandy, narzucającej ludziom jedynie słuszne postrzeganie świata.

Dla Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”, zaprojektował logo – róża – symbol KL Ravensbrück w ramach czerwonego trójkąta, którym oznaczano polityczne więźniarki tego obozu i fragment drutu kolczastego, którym był zabezpieczony mur otaczający obóz. Ale listki róży są poza obramowaniem, co symbolizuje wolność myśli i nadzieję więźniarek na wolność.

Jak róża uwalniająca się z ram, Stanisław Kluczykowski jest już wolny, a logo i Jego grafiki będą nam zawsze przypominały, że o niezależność i wolność myśli zawsze trzeba walczyć.

Pożegnaliśmy Pana Profesora w deszczowy dzień 31 stycznia 2020 r. Prochy Jego spoczęły na cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Elżbieta Kuta

Zdjęcie z archiwum Elżbiety Kuty