tablica z ziemą z Neubrandenburga w sercu na tablicy upamiętniającej