Licheń upamiętnił Więźniarki KL Ravensbrück-Neubrandenburg/ Lichen commemorated KL Ravensbrück -Neubrandenburg Prisoners

28 sierpnia odbyły się uroczystości w Licheniu – msza św. w Bazylice Licheńskiej w intencji zmarłych Więźniarek oraz odsłonięcie tablicy dedykowanej 45 polskim Więźniarkom z Neubrandenburga-podobozu KL Ravensbruck. Ksiądz Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski całą homilię poświęcił Polskim więźniarkom w Ravensbrück. W bardzo przejmujący sposób mówił o ich losach i potrzebie Pamięci. Nawiązał również do Pani dr Wandy Półtawskiej. Tablica została umieszczona na Licheńskiej Golgocie. Odsłonięcia tablicy dokonała Pani Halina Wożgin, córka Marii Ratajczak, byłej Więźniarki KL Ravensbrück-filii Neubrandenburg razem z  dr hab. Rafałem Reczkiem, dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

W sercu, które jest przytwierdzone do tablicy znajduje się ziemia z cmentarza w Neubrandenburgu (z relacji, Arkadiusza Szlachetki, prezesa Stowarzyszenia Forum Pamięci Niegosławice).

Tablica z sercem, które po odsłonięciu tablicy, dotknęła córka zmarłej Więźniarki to piękny symbol – nie można ustawać w poszukiwaniach swoich bliskich-zaginionych i szczęście po Ich odnalezieniu po tylu latach. Niezwykle wzruszające zdjęcie – córka symbolicznie dotyka “serca swojej Matki”. (Załączone zdjęcie ze strony: https://konin.naszemiasto.pl/lichen-upamietnili-wiezniarki-kl-ravensbruck/ga/c1-8429655/zd/64763425).

Stowarzyszenie wystosowało pismo z okazji tej ważnej uroczystości, które zostało przesłane do Pana Arkadiusza Szlachetko, prezesa Stowarzyszenia “Forum Pamięci Niegosławice” i odczytane w czasie uroczystości, oraz wiązankę z biało czerwonych róż.

Na Licheńskiej Golgocie kolejna tablica Pamięci. “Echo ich głosów nie zamilknie”

Relacja z tej uroczystości: https://konin.naszemiasto.pl/lichen-upamietnili-wiezniarki-kl-ravensbruck/ar/c1-8429655

 Zdjęcia z archiwum Arkadiusza Szlachetki

————-

On August 28, celebrations took place in Licheń – the Holy Mass in the Licheń Basilica dedicated to deceased female prisoners, and the unveiling of a plaque dedicated to 45 Polish female prisoners from Neubrandenburg, a sub-camp of KL Ravensbrück. The plaque was placed in Licheńska Golgotha. The plaque was unveiled by Mrs. Halina Wożgin, daughter of Maria Ratajczak, the former prisoner of KL Ravensbrück-Neubrandenburg branch and dr. Rafał Reczek, the director of the Institute of National Remembrance, branch in Poznań.

The plaque with the heart in which the soil from the Neubrandenburg cemetery was deposited

touched by the daughter of the deceased Prisoner is a beautiful symbol – you cannot stop searching for your lost relatives and happiness after finding them after so many years. An extremely touching photo – the daughter symbolically touches “her mother’s heart”. (The attached photo from the website: https://konin.naszemiasto.pl/lichen-upamietnili-wiezniarki-kl-ravensbruck/ga/c1-8429655/zd/64763425)

The Association issued a letter on this important occasion, which was sent to Mr. Arkadiusz Szlachetko, president of the “Forum Remembrance Niegosławice” Association, and a bunch of red and white roses.

Another memorial plaque at Licheńska Golgotha. „The echo of their voices will not be silent”

Report from this ceremony: https://konin.naszemiasto.pl/lichen-upamietnili-wiezniarki-kl-ravensbruck/ar/c1-8429655

Photos from the Arkadiusz Szlachetko archive