Zarząd

Prezes Elżbieta Kuta kuta_elzbieta@o2.pl
Vice-prezes Wanda Półtawska andrzej.poltawski@gmail.com
Vice-prezes Maria Lorens maria.lorens@op.pl
Sekretarz Leszek Rysak leszek.rysak@gmail.com
Skarbnik Barbara Oratowska oratowska@muzeumlubelskie.pl
Członek Komisji Rewizyjnej Andrzej Sikora sikoraandrzej7@gmail.com
Członek Komisji Rewizyjnej Ewa Rejman ewa.rejman2@tlen.pl
Członek Komisji Rewizyjnej Krystyna Zając krystyna.stepnowska@gmail.com