Kontakt

Stowarzyszenie
Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück

ul. Seniorów Lotnictwa 10/19
31-450 Kraków

e-mail : kontakt@rodzinaravensbruck.pl

Numer KRS: 0000660602

NIP: 9452203166      REGON: 366551966

Linki :