Józefa (Józka) Keszycka (1920-1942)

Nowa broszura wydana w 2022 r.  przez Wspólnotę Byłych Więźniarek Obozu w Ravensbrück/Koło Przyjaciół. Autorką jest Franziska Bruder. Broszura jest dedykowana Józefie Kęszyckiej, byłej więźniarce KL Ravensbrück, polskiej bojowniczce ruchu oporu, która została deportowana do obozu 23 września 1941 r. z warszawskiego więzienia na Pawiaku. Czytaj dalej „Józefa (Józka) Keszycka (1920-1942)”

ANNA JEGLET, nr obozowy 7255 (siostra WALERII WYPIÓROWEJ, nr obozowy 7254)

Urodzona 15.07.1897 r., córka Jana Gonciarczyka i Wiktorii z d. Szpak, starsza siostra Walerii Wypiórowej.

Fakt wspomnianego aresztowania Walerii, związany był z przyjazdem jej siostry Anny, która przed wojną wyszła za mąż za kpt. Michała Jęgleta z 16 pp. (ur. 31.08.1899 r.). Jego ojciec był zarządcą ogrodów księcia Sanguszki.
Ponieważ w okresie międzywojennym oficerowie mogli żenić się tylko z wykształconymi kobietami a Anna miała jedynie podstawowe wykształcenie (oraz nieprzeciętna urodę), uzasadniała swoje pochodzenie ziemiańskim rodowodem swojej babki Szpakowej. Czytaj dalej „ANNA JEGLET, nr obozowy 7255 (siostra WALERII WYPIÓROWEJ, nr obozowy 7254)”

WALERIA WYPIÓROWA, nr obozowy 7254 ( siostra ANNY JEGLET, nr obozowy 7255 )

Urodzona 2 czerwca 1899 r. w m. Pobiedrze pow. Wadowice, córka Jana Gonciarczyka i Wiktorii z domu Szpak. Miała siostrę Annę, starszą o 2 lata.

Ojciec pracownik PKP został przeniesiony do Tarnowa i wówczas obydwie córki uczęszczały do Szkoły Powszechnej m im. ks. St. Konarskiego. Waleria miała 15 lat gdy marła im matka a ojciec ożenił się powtórnie z Julią Ciepłą. Z tego małżeństwa urodził się syn Tadeusz, którego Waleria bardzo kochała. Warunki materialne były bardzo ciężkie, dlatego po ukończeniu szkoły powszechnej Anna podjęła pracę. Czytaj dalej „WALERIA WYPIÓROWA, nr obozowy 7254 ( siostra ANNY JEGLET, nr obozowy 7255 )”

JOZEFA KANTOR Nr obozowy 7621

Urodziła się 5 marca 1896 roku w Tarnowie w rodzinie Franciszka, pracownika Urzędu
Skarbowego i Antoniny. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Tarnowie podjęła naukę
w Seminarium Nauczycielskim Żeńskim, w którym uzyskała świadectwo dojrzałości w
1916 roku. Jej pierwszą placówką w zawodzie nauczycielskim była praca w Woli Radzieńskiej koło
Zamościa, gdzie dotąd nie było żadnej szkoły. Podejmując pionierski trud organizacji tej placówki,
przed południem uczyła dzieci, a wieczorami – ich rodziców, analfabetów. Prowadziła także teatr
amatorski dla dzieci a dla dorosłych wygłaszała pogadanki oświatowe. Uczyła więc całą wieś
zdobywając ogromny autorytet wśród miejscowej ludności. Czytaj dalej „JOZEFA KANTOR Nr obozowy 7621”