Finał III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

MŁODZIEŻ PAMIĘTA O WIĘŹNIARKACH KL RAVENSBRÜCK
– MALARSKIE WIZJE OBOZOWEGO ŻYCIA –
Finał III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

27 kwietnia 2022 roku odbył się Limanowej finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem.
W konkursie uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz ponadpodstawowych. W spotkaniu, w sali kameralnej Domu Kultury w Limanowej, na którym zostały ogłoszone wyniki konkursu, wzięła udział duża grupa młodzieży. Nagrodzeni zostali wszyscy finaliści. Prace plastyczne uczestników konkursu zostały zaprezentowane na wystawie w holu Biblioteki.

Ogłoszenie wyników poprzedziło spotkanie uczestników z Elżbietą Kutą, prezesem Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück, która przedstawiła historię tego największego kobiecego obozu dla kobiet, dziewcząt i dzieci na terenie III Rzeszy, w którym była więziona jej matka, Jadwiga, od 1941 do 1945 roku. Młodzież miała również okazję wysłuchać refleksji Andrzeja Roga, znanego krakowskiego aktora i reżysera, na temat poezji – bo więźniarki w obozie pisały wiersze. Andrzej Róg jest reżyserem cyklicznych koncertów „Siła Miłości” opartych na poezji więźniarek.
Wyniki konkursu na stronie: https://spklodne.szkolnastrona.pl/art,649,2022-r-iii-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-kl-ravensbruck

Pierwszy raz wzięłam udział w finale tego konkursu. Z ogromnym wzruszeniem przyglądałam się pracom plastycznym uczniów. Wszystkie są poruszające, bo wyrażają emocje młodych ludzi, którzy próbują przedstawić obozowe życie. Rysunki są różne, wiele portretów więźniarek, a wśród nich dwa portrety mojej Mamy, Jadwigi. Wzruszyły mnie ogromnie. Po tym spotkaniu w Limanowej, wiem że „Echo Ich głosów nie zamilknie” – młodzież na to nie pozwoli.

Zdjęcia wykonane i udostępnione przez Wojciecha Korabika, kierownika
Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Gminy Limanowa

Elżbieta Kuta