Pożegnanie roku 2017 i powitanie Nowego Roku 2018

Ostatnie dni mijającego roku 2017. Jaki był ten rok każdy z Państwa podsumuje w myślach i wspomnieniach. Stowarzyszenie działa rok, udało się nawiązać kontakt z ponad 100 osobami, które są rodzinnie związane z byłymi więźniarkami KL Ravensbrück, lub są zainteresowane losami tych dzielnych Kobiet. W 2017 roku odbyło się wiele spotkań i imprez których celem było kontynuowanie pamięci o Więźniarkach, przypominanie o wartościach, w obronie których poświęciły wolność, a nawet życie.
Dziękujemy Pani dr Wandzie Półtawskiej za wiele spotkań w 2017 roku z młodzieżą, której przekazuje wiedzę o KL Ravensbrück i o wartościach;
Dziękujemy Marii Lorens za organizowanie corocznych ogólnopolskich konkursów poezji i prozy lagrowej, których finał odbywa się w Rudzie Śląskiej, a także za pamiętanie o mszach św. w Częstochowie w kwietniu w intencji więźniarek KL Ravensbrück i Ich Rodzin;
Dziękujemy Barbarze Oratowskiej, kierownikowi Muzeum Pod Zegarem w Lublinie, za zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu poezji Grażyny Chrostowskiej, za promocję filmu o Jej życiu i tomiku poezji napisanej w więzieniu i w obozie; za archiwizację dokumentów więźniarek z KL Ravensbrück;
Dziękujemy Hannie Nowakowskiej i księdzu dr Robertowi Ogrodnikowi za działalność w Fundacji Cultura Memoriae za współudział w zorganizowaniu koncertu „POLSKA  –  Zasłużonym dla Ojczyzny” w Warszawie, za paczki dla Kombatantów na Boże Narodzenie, za reprezentowanie Polski w sprawach KL Ravensbrück na forach międzynarodowych;
Dziękujemy Leszkowi Rysakowi za opiekę nad śp. Stanisławą Śledziejowską, za towarzyszenie Jej w ostatniej pielgrzymce do Ravensbrück w kwietniu 2017 r., za Rajdy Katyńskie;
Dziękujmy nauczycielom szkół ponadpodstawowych za przygotowanie uczniów do konkursów poezji i prozy lagrowej;
Dziękujemy młodzieży szkół w całej Polsce za zainteresowanie dramatycznymi losami więźniów II wojny światowej, a szczególnie kobiet z KL Ravensbrück;
Dziękujemy Marii Lorens, Leszkowi Rysakowi, Michałowi Neumannowi, Marii Pisarskiej-Kality za towarzyszenie młodzieży w wizytach w KL Ravensbrück, za przekazywanie świadectw;
Dziękujemy Andrzejowi Sikorze za porady prawne, za pomoc potrzebującym z Fundacji, którą prowadzi;
Dziękujemy Andrzejowi Rogowi za piękne koncerty oparte na poezji i prozie Więźniarek KL Ravensbrück;
Dziękujemy Prokuratorowi Krzysztofowi Bukowskiemu za prowadzenie śledztwa w sprawie zbrodni nazistowskich, popełnionych przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej w okresie od 1939 roku do 1945 roku na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück;
Dziękujemy Arkadiuszowi Szlachetko za udział w odnalezieniu grobów i nazwisk Kobiet pochowanych na cmentarzu w Neubrandenburgu;
Dziękujemy Pawłowi Woźniakowi za dokumentowanie wydarzeń związanych z miejscami pamięci;
Dziękujemy Dariuszowi Szmigielskiemu za założenie i prowadzenie strony internetowej naszego Stowarzyszenia;
Dziękujemy dr Insie Eschebach, Monice Schnell z Ravensbrück Memorial Museum, Dr Harremu Schulz z Neubrandenburga za współpracę;
Dziękujemy wszystkim, którzy starają się razem z nami zachować pamięć o Więźniarkach z KL Ravensbrück, uczestniczą w uroczystościach i wspierają nasze działania.
Mamy nadzieję na dalszą współpracę w 2018 roku.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia, Elżbieta Kuta