Archiwum Historii Mówionej w Domu Spotkań z Historią w Warszawie

Szanowni Państwo,

Archiwum Historii Mówionej w Domu Spotkań z Historią w Warszawie rozpoczyna projekt dokumentacyjny dotyczący drugiego pokolenia – dzieci więźniów obozów koncentracyjnych. W związku z tym zwraca się z prośbą o nawiązanie kontaktów z pierwszym pokoleniem, czyli z dziećmi byłych więźniarek KL Ravensbrück w celu przeprowadzenia wywiadów, które będą dotyczyły ich biografii (rodzinnej, zawodowej) oraz historii rodziców i wpływu przeżyć rodziców na następne pokolenia. Będą to wywiady audio. Po ich przeprowadzeniu, będzie podpisana deklaracja, która będzie gwarantować wykorzystanie wywiadu wyłącznie do celów statutowych Domu Spotkań z Historią. Osoba, z którą przeprowadzony zostanie wywiad otrzyma kopię nagrania. Nagrania odbywają się metodą biograficzno-narracyjną, co oznacza, że osoba nagrywana najpierw będzie swobodnie opowiadała o swoim życiu, a następnie będzie dopytywana przez osobę przeprowadzającą wywiad. Wywiad trwa zwykle kilka godzin i może być nagrany etapami, w ciągu kilku spotkań.

Dom Spotkań z Historią wraz z Ośrodkiem KARTA od końca lat 80. zgromadził już ponad 5500 wywiadów, w tym liczne byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych.

Uprzejmie proszę osoby, które zdecydują się opowiedzieć o swoich losach i losach rodziców o skontaktowanie się bezpośrednio z Panią Marią Buko drogą mailową lub telefonicznie na niżej podany adres i nr telefonu.

Maria Buko

Zastępca kierownika
Archiwum Historii Mówionej

Dom Spotkań z Historią
ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

e-mail: m.buko@dsh.waw.pl

tel. +48 22 255 05 40
faks +48 22 255 05 04
www.dsh.waw.pl / www.facebook.com/DomSpotkanzHistoria
www.facebook.com/archiwumhistoriimowionej/

Szanowni Państwo, zapisanie świadectw (losów) kolejnej generacji ma bardzo duże znaczenie dla edukacji historycznej i poszerzenia perspektywy pamięci o II wojnie światowej i jej konsekwencjach na następne pokolenia. Ta informacja zostanie zamieszczona na stronie naszego Stowarzyszenia z prośbą o przekazanie zainteresowanym, na adresy, które Państwo znają.

Elżbieta Kuta