OBCHODY 73. ROCZNICY WYZWOLENIA BYŁEGO NIEMIECKIEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO W RAVENSBRÜCK

21 i 22 kwietnia 2018 roku odbędą się w Ravensbrück uroczystości związane z 73. rocznicą wyzwolenia (ewakuacji) niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet.
Szczegółowy program obchodów w. j. polskim i niemieckim załączony.