73-CIA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

14 KWIETNIA 2018 ROKU „RODZINA RAVENSBRÜCK”
PO RAZ 73 ODBYŁA PIELGRZYMKĘ NA JASNĄ GÓRĘ
Pierwsza pielgrzymka więźniarek obozu w Ravensbrück na Jasną Górę odbyła się w maju 1946 roku, rok po powrocie z obozu do domów.Więźniarki byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück dr Wanda Półtawska i Krystyna Zając, członkowie rodzin więźniarek, harcerki i harcerze różnych drużyn, przedstawiciele Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie i „Stowarzyszenia Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück” przybyli na Jasną Górę aby przed cudownym obrazem Czarnej Madonny, Królowej Polski uczestniczyć w mszy św. i modlić się w intencji Więźniarek z KL Ravensbrück – zamordowanych w obozie, zmarłych po powrocie, żyjących i w intencji Ich Rodzin. Eucharystii przewodniczył ks. Marek Kędzierski z Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie, w koncelebrze byli ks. Stanisław Michałowski, kapelan więźniarek Ravensbrück, o. Julian, dominikanin, ks. prałat Robert Ogrodnik, który wygłosił poruszająca homilię. Podczas mszy św. wystawiony został sztandar konspiracyjnej drużyny harcerskiej „Mury” z Ravensbrück.

W mszy św. na Jasnej Górze uczestniczyły m. in. dwie drużyny harcerek ze ZHR z Krakowa. Niezwykłe spotkanie z tą grupą ok. 30 harcerek miało miejsce na dworcu Częstochowa-Stradom, gdzie czekaliśmy na pociąg do Krakowa. Okazało się, że harcerki wracają z mszy św. „Rodziny Ravensbruck”. Rozpoczęliśmy rozmowę, z której wynikało, że reprezentują dwie drużyny: 11-tą Podgórską Drużynę Harcerek “Koniczyny” oraz 3-cią Podgórską Drużynę Harcerek “Nawojki” im. Janiny Potoczek-Pałasińskiej, drużynowej Szarych Szeregów, plut. pchor. łączniczki „Kedywu”, Okręg Kraków AK, więźniarki Montelupich i obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Wspaniała młodzież. Kiedy obserwowaliśmy harcerki na peronie podczas oczekiwania na opóźniony pociąg, wydawało się, przez te kilkanaście minut, że czas się cofnął, nie widać smartfonów i ciągłego klikania ze spuszczonymi głowami, nie słychać krzyków i głośnych śmiechów, nie widać wyzywających ubrań. Mieliśmy przed sobą grupę uczennic ubranych w harcerskie mundurki i bawiących się wspólnie z uśmiechem na twarzach. To było piękne!.
Relacje z pielgrzymki na stronach:
http://fiat.fm/info/73-pielgrzymka-rodzin-wiezniarek-obozu-z-ravensbruck-na-jasna-gore/
http://www.jasnagora.com/wydarzenie-11833
http://www.radiojasnagora.pl/n1617
http://www.radiomaryja.pl/informacje/jasna-gora-b-wiezniarki-ravensbrueck-prosily-o-odrodzenie-uniwersalnych-wartosci/

Elżbieta Kuta