II Zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych

Zjazd odbył się w dniach 13-14 października 2018 r. w wielkopolskim Czerlejnie. W Zjeździe wzięło udział kilkudziesięciu członków Stowarzyszenia SRPOOK z całej Polski oraz z za granicy (m.in. z Norwegii) z Elżbietą Rybarską Prezes oraz Urszulą Kowalską wice-prezesem. Obecni byli również przedstawiciele władz:  Michał Dembiński, Dyrektor Gabinetu Wojewody,  Agnieszka Augustyn, Sołtys Czerlejna, Jerzy Osypiuk z Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego oraz przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu: Marta Szczesiak-Ślusarek, p.o. Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej oraz Tomasz Cieślak.

Na zaproszenie organizatorów Zjazdu, udział w tym spotkaniu wzięli członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück: Elżbieta Kuta, prezes Stowarzyszenia i Arkadiusz Szlachetko, członek Stowarzyszenia.

Obrady pierwszego dnia Zjazdu prowadziła Dominika Pawlikowska, członek SRPOOK. W tym dniu wystąpili goście i członkowie Stowarzyszenia przedstawiając wojenne przeżycia swoje i członków swoich rodzin. Pani Krystyna Piwańska, córka Agnieszki Gierlachowskiej, więźniarki z Ravensbrück, jako dziecko przeszła przez obóz przesiedleńczy w dzielnicy Główna w Poznaniu. Pan Henryk Walendowski, prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych przedstawił problemy związane z projektem powstania pomnika poświęconego pamięci Wypędzonych.

Działalność, cele i genezę powstania Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück przedstawiła Elżbieta Kuta, prezes Stowarzyszenia. Kontynuacją opowieści o poszukiwaniach Marii Ratajczak, byłej więźniarki KL Ravensbrück, przedstawionej przez reżysera Zbysława Kaczmarka w filmie pt.: „Znajdę Twoją Mamę”, była wypowiedź  Arkadiusza Szlachetko o swoich poszukiwaniach śladów prababci.

Ważnym głosem była wypowiedź Jolanty Sowińskiej-Gogacz o obozie koncentracyjnym dla dzieci w Łodzi.

Przedstawiciele IPN, Marta Szczesiak-Ślusarek oraz Tomasz Cieślak podsumowali współpracę ze Stowarzyszeniem SRPOOK, podkreślając wagę działań edukacyjnych realizowanych przez pion edukacyjny IPN oraz pomoc w procesie poszukiwania dokumentacji dotyczącej osób represjonowanych w okresie okupacji. Grzegorz Kucharczyk z Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fortu VII zabrał głos w sprawie upamiętniania ofiar.

Wszystkie wystąpienia gości oraz dyskusje prowadzone w kuluarach, miały na celu nakreślenie planu wspólnych działań i współpracy.

Wzruszającym momentem spotkania był występ małej Nikoli Janikowskiej, córki członków Stowarzyszenia SRPOOK, jak również właścicieli pensjonatu „Paskal” którzy gościli uczestników Zjazdu. Nikola  z przejęciem wyrecytowała wiersz Władysława Bełzy „Modlitwa polskiego dziewczęcia”.

W niedzielę 14 października uczestnicy Zjazdu złożyli wiązanki pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Czerlejnie i zapalili znicze pamięci dołączając do X edycji akcji „Zapal znicz pamięci”.

Więcej informacji i galeria zdjęć https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/59899,Przedstawiciele-Oddzialowego-Biura-Edukacji-Narodowej-IPN-Oddzial-w-Poznaniu-na-.html