CEIJA STOJKA

ur. 23 maja 1933 w Kraubath an ser Mur, Austria
zm. 28 stycznia 2013 w Wiedniu, Austria

Ceija Stojka, dziecko pochodzenia romskiego więzione w obozach koncentracyjnych Auschwitz, Ravensbrück, Bergen-Belsen. Po wojnie mieszkała w Wiedniu, była poetką, pisarką, malarką, której prace były wystawiane w Europie, Japonii i Stanach Zjednoczonych. W 2018 r. jej prace malarskie były wystawione w Paryżu w La Maison Rouge (luty-maj 2018: Ceija Stojka à la Maison Rouge:

https://www.youtube.com/watch?v=mLqooez4G9Q

Swoje przeżycia obozowe opisała w trzech książkach autobiograficznych. Malować zaczęła w wieku 55 lat. W obrazach i rysunkach przedstawia dramat życia obozowego, ale też piękno życia taborów cygańskich: „Magics colours …profondes émotions.”

Wiersz napisany przez Ceiję STOJKA

You’re afraid of the dark?
I can tell you; if there 's no one on the road
you have nothing to fear.
I have no fear . 

My fear strayed in Auschwitz and in the camps.
Auschwitz is my overcoat,
Bergen Belsen my dress
Ravensbrück my undershirt.
What should I be afraid of ?

Dziękujemy Marie-France CABEZA-MARNET z Amicale Française de Ravensbrück et des Kommandos Dépendants za przesłanie poruszającego wiersza i wspomnienie o Ceiji Stojka

Więcej informacji : Ceiji Stojka

 

CEIJA STOJKA

b. May 23, 1933 in Kraubath an Ser Mur, Austria
d. January 28, 2013 in Vienna, Austria

Ceija Stojka, a child of Roma origin imprisoned in the concentration camps Auschwitz, Ravensbrück, Bergen-Belsen. After the war, she lived in Vienna, she was a poet, writer and painter whose works were exhibited in Europe, Japan and the United States. In 2018 her paintings were exhibited in Paris at La Maison Rouge (February-May 2018: Ceija Stojka à la Maison Rouge: https://www.youtube.com/watch? V = mLqooez4G9Q).

She described her camp experiences in three autobiographical books. She started painting at the age of 55. In the pictures and drawings he presents the drama of the camp life, but also the beauty of life of the Gypsy taboos: „Magics colors … profondes émotions.”

Poem written by Ceija STOJKA

You’re afraid of the dark?
I can tell you; if there 's no one on the road
you have nothing to fear.
I have no fear.

 My fear strayed in Auschwitz and in the camps.
Auschwitz is my overcoat,
Bergen Belsen my dress
Ravensbrück my undershirt.
What should I be afraid of?

Thank you Marie-France CABEZA-MARNET from Amicale Française de Ravensbrück et des Kommandos Dépendants for sending a moving poem and a memory of Ceija Stojka

More information about :  Ceija Stojka