Wydarzenia Ravensbrück

Szanowni Państwo,

W ciągu ostatnich tygodni (wrzesień/październik 2019 r.) odbyły się dwa ważne wydarzenia, w których Stowarzyszenie „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrük” uczestniczyło jako partner:

40 . rocznica powołania Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” – 23 września 2019 r.

Na 40. rocznicę powstania miejsca pamięci przybyły rodziny więźniów z całej Polski, a także dr Wanda Półtawska, która była torturowana i przesłuchiwana w lubelskim gestapo „Pod Zegarem” w 1941 roku. W swoich zbiorach muzeum posiada blisko 5 tys. dokumentów i pamiątek po byłych więźniach Zamku Lubelskiego. Kustoszem tych zbiorów jest Barbara Oratowska nagrodzona licznymi medalami na tej uroczystości za swoją pracę, oddanie, czuwanie nad pamiątkami, edukowanie młodzieży. To była wspaniała uroczystość – możliwość zwiedzenia nowej ekspozycji Muzeum, modlitwa za zmarłe i żyjące więźniarki i ich rodziny w czasie mszy św. w bazylice Ojców Dominikanów z poruszającą homilią ks. dra Roberta Ogrodnika, wzruszenie w czasie koncertu młodzieży, część oficjalna z przemówieniami i wręczaniem medali. Od 40 lat istnieje Muzeum „Pod Zegarem”, od 60 lat Muzeum Pamięci i Przestrogi w Ravensbrück – jeżeli będą trwały te instytucje to pamięć o więźniarkach KL Ravensbruck będzie zachowana dla następnych pokoleń. Dziękujemy Kustoszom za opiekę nad tymi miejscami, pamiątkami, dokumentami.

Galeria zdjęć:

https://www.facebook.com/pg/MuzeumLubelskie/photos/?tab=album&album_id=2514008755322915&__xts__%5B0%5D=68.ARAbFpMtCx_j7BNdvaRwB8J3fslCcK189wznTQoSoP44TO4uHAwWRQC5zj4wYe3oxspEgv6W3QmnJGzzdGbzdSiXiXdxWq9RJK5XM3MW5NJwyCtZO4nFKFH4hUa7mHj9FxH1Elvg4s0CGhC5y3XFIX7tvG8-VLrahBS5tJtxvxZEDdG0y8xeCw_nPowRHafauL-sxgKCumyjW2BgKKN2J0n5Dk1Cu8t7Bm_OSmt5j4dID7Y81gJQrKnvZb5jNQd_Mnfr7-ipgUy8Clb2CuYL7cJD0wx6lTZa8UJj3NM0pohwuOEjiOOc-yTbQF-qjh2T1W0exPUhYGN9aVd27a58jeE2O49UjphLMbu3hnzGKkXbDvGqfm_Y4TT137oW8AKS0KTktnecPhdRilN0VOOmNj9ExHCqKs42uTtsZeAmaa66JAOsdeT4ANx7KAgF1nK_iJSFsPbvheuB50Q&__tn__=-UC-R

 Sesja promocyjna albumu „Siła Miłości” – 7 października 2019 r., Kraków

Sesja promująca album z wybranymi koncertami „Siła Miłości” opartymi na poezji i prozie więźniarek KL Ravensbrück, które odbywają się od 8 lat składała się z dwóch części: 1) wykładów zaproszonych gości –  Barbara Oratowska z Oddziału Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie, Maria Lorens z Rudy i Arkadiusz Szlachetko z Niegosławic ze Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”. Gościem specjalnym, patronem sesji i albumu była Pani dr Wanda Półtawska, była więźniarka KL Ravensbrück. W sesji uczestniczył również Nils Weigh z Memorial Ravensbrück (Miejsca Pamięci i Przestrogi w Ravensbrück); 2) prezentacji przez Andrzeja Roga, reżysera koncertów i autora albumu wybranych utworów z albumu „Siła Miłości”,  wiersze recytowały aktorki  Ewa Romaniak i Kamila Klimczak. Zachowując konwencję koncertów, na zakończenie sesji miała wystąpienie dr Wanda Półtawska, która w swej wypowiedzi nawiązała do problemów współczesnego świata.

Więcej informacji i galeria zdjęć na stronie: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/78664,Sila-milosci-Promocja-albumu-z-tworczoscia-wiezniarek-KL-Ravensbrck.html

Elżbieta Kuta