Spotkania / Warsztaty Dyskusyjne w Ravenbrück w październiku 2019 roku (w załączeniu zaproszenia i programy)

  • 18-19 październik – Muzeum Pamięci Ravensbrück i Centrum Dokumentacji:  Warsztaty – nazistowska praca przymusowa / Arbeitstreffen der Gedenkstätte Ravensbrück und des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit
    „Cywilni robotnicy przymusowi. Od pracy do obozów  koncentracyjnych ” / Zivile Zwangsarbeiterinnen und „Zwangsarbeiter. Vom Arbeitseinsatz in die Konzentrationslager“

  • 24-25 październik – Muzeum Pamięci Ravensbrück i Fundacja Pamięci Brandenburgii: warsztaty na temat historii, funkcji i znaczenia obchodów narodowych oraz wynikających z nich napięć
    …W latach 80. ubiegłego wieku w Muzeum Pamięci Ravensbrück powstały narodowe cele pamięci. Dyskusja będzie dotyczyła znaczenia zachowania takich miejsc. Podczas dyskusji warsztatowej będą poruszane takie problemy jak: znaczenie polityki tożsamości w kontekście publicznego upamiętnienia historii obozów koncentracyjnych –  obozy koncentracyjne od 1945 roku do współczesności. Omówiony zostanie również związek między praktykami pamięci narodowej a krytycznie odzwierciedloną świadomością historyczną, o czym informują historyczne wystawy miejsc pamięci obozów koncentracyjnych. Czy poszczególne kraje – jak w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau – powinny mieć możliwość zaprojektowania własnych wystaw narodowych w miejscach pamięci? A może ważne jest, aby opowiedzieć historię obozów w całej ich złożoności w sposób transnarodowy i wieloperspektywiczny na tle wybuchu neo-nacjonalizmu w Europie? Muzeum Pamięci Ravensbrück czeka na interdyscyplinarną wymianę, na które serdecznie zapraszani są działacze i obrońcy praw obywatelskich.

Prosimy o głos w sprawie warsztatów na temat historii, funkcji i znaczenia obchodów narodowych. W dawnym bunkrze znajdującym się na terenie obozu były cele narodowościowe w tym cela polska zaprojektowana przez byłe więźniarki. W sprawie polskiej celi (The Polish memorial room) zabiorą głos:  Jan Rydel (European Network Remembrance and Solidarity) i Hanna Nowakowska (International Ravensbrück Commitee)

Elżbieta Kuta