Andrzej Sikora laureatem I edycji nagrody „Świadek Historii“

23 grudnia 2020 r. w siedzibie Radia Katowice odbyła się prezentacja online laureatów I edycji nagrody „Świadek Historii“. Nagrodzony został Andrzej Sikora, członek Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Rodzina Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”, członek komisji rewizyjnej stowarzyszenia.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspaniałą historię działań na rzecz upamiętniania, za udzielanie prawnej i materialnej pomocy osobom represjonowanym, kombatantom i ich rodzinom, za zaangażowanie w sprawy naszego Stowarzyszenia. Lista dokonań jest długa i imponująca.

Andrzej Sikora ur. 1 grudnia 1946 r. w Cieszynie. Ukończył w 1969 r. studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dwa lata później zdał egzamin sędziowski, a w 1976 r. adwokacki. Od 1981 r. członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej, po 13 grudnia 1981 r. zaangażowany w prawną i materialną pomoc osobom represjonowanym w ramach Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym. W 1989 r. z ramienia Komitetu Obywatelskiego uzyskał mandat posła na Sejm X kadencji z okręgu andrychowskiego. Należał do Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. W rządzie Jerzego Buzka objął stanowisko wojewody bielskiego. W latach 1998–2002 był radnym sejmiku śląskiego I kadencji z listy Akcji Wyborczej Solidarność. W latach 2000 – 2007 pierwszy dyrektor Oddziału IPN w Katowicach. Jest przewodnikiem górskim beskidzkim I klasy oraz autorem niskonakładowych przewodników po Beskidach. W 2008 r. współzałożyciel Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej, sekretarz stowarzyszenia. Od 2012 r. na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej pełni społecznie funkcję zarządcy przymusowego Fundacji Budowy Kompleksów Mieszkalnych „Wiarus” w Bielsku-Białej. Inicjator upamiętnienia w formie tablicy na górze Błatnia poległych tam żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Od 2016 r. jest członkiem Śląskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych oraz działaczem Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć“ w Bielsku-Białej. Członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach (od 2016 r.).

W 2011 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-honorowa-swiade/katowice/90492,Ogloszenie-laureatow-I-edycji-nagrody-Swiadek-Historii-Katowice-23-grudnia-2020.html

Zdjęcie Andrzeja Sikory: http://radcaprawny.media/archiwum/konferencje/krysztalowe-serca-rozdane/attachment/andrzej-sikora-oirp-katowice/