14 czerwca – Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

14 czerwca 2021 – w Tarnowie obchodzono 81 rocznicę I transportu Więźniów z Tarnowa do Auschwitz – Tarnów Pamięta.

W tym I transporcie do obozu zagłady trafiło 728 więźniów politycznych – żołnierzy kampanii wrześniowej, członków podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjalistów, studentów, Polaków wyznania mojżeszowego.

Jako przedstawiciel Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück” uczestniczyłam w tych uroczystościach w Tarnowie przed Pomnikiem I Transportu na placu Więźniów KL Auschwitz. Aby nie zapomnieć, aby pamięć przekazywać jako przestrogę.

Dla naszego Stowarzyszenia ten dzień jest ważny – przez KL Ravensbrück w marszu śmierci przeszło wiele Więźniarek i Więźniów z Auschwitz i innych obozów, z Tarnowa do KL Ravensbrück wyruszyły dwa transporty Więźniarek politycznych 12 września 1941 i 1942 roku. Dla mnie osobiście jest ten dzień ważny, bo w tym I transporcie do Auschwitz był mój daleki krewny Stanisław Maliński (nr obozowy 69), a w drugim do KL Ravensbrück – moja Mama Jadwiga.

W uroczystościach wzięła udział młodzież ze szkół tarnowskich i to jest znak, że pamięć będzie trwała bo jest przekazywana następnym pokoleniom.

Więcej informacji i galerie zdjęć:

https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/tarnow/w-tarnowie-rozpoczely-sie-obchody-81-rocznicy-pierwszego-transportu-do-auschwitz

https://tarnow.naszemiasto.pl/tarnow-stad-81-lat-temu-wyruszyl-i-transport-do-kl/ga/c15-8323392/zd/62789176

Tekst i zdjęcia: Elżbieta Kuta