Uroczystości w Tarnowie na które zapraszają organizatorzy Fundacja “Pro Patria Semper”

 Dziesiąta jubileuszowa edycja Festiwalu Niepodległości w Tarnowie

27 listopada godz. 17:00 – koncert galowy Festiwalu „Świat płoną wojną, Oni miłością” w Auli CO17 Akademii Nauk Stosowanych, ul. Mickiewicza 8 Tarnów

W czasie koncertu wręczenie nagród „Pryzmat Tarnowski” oraz zbieranie funduszy na pomoc mieszkańcom Obertyna (Ukraina)

28 listopada godz. 14:00 – ceremonia odsłonięcia tablicy upamiętniającej Polaków przetrzymywanych przez Niemców w tarnowskim więzieniu etapowym (1939-1945) ul. Konarskiego 2 w Tarnowie, fasada Zakładu Karnego.

godz. 17:00 – otwarcie wystawy prezentującej sylwetki wybranych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych oraz spotkanie z Anną Kwiatkowską-Bieda, autorką książki „Harcerki z Ravesnbrück”,  lokal Fundacji „Pro Patria Semper” plac Katedralny w Tarnowie

Organizatorzy proszą osoby, które chciałyby wziąć udział w obu uroczystościach w dniach 27 i 28 listopada o kontakt w sprawie rezerwacji hotelu (koszty pokryją organizatorzy) do końca tygodnia (czyli do 19 listopada): Piotr Dziża, prezes Fundacji: tel. 692 282 970; e-mail: dziza@intarnet.pl lub na adres naszego Stowarzyszenia

——————

I kindly inform you about the celebrations in Tarnów to which the organizers Foundation „Pro Patria Semper” invite you.

The 10th jubilee edition of the Independence Festival in Tarnów

November 27 at 17:00 – gala concert of the Festival „The world is on fire, they are with love” in the CO17 Hall of the Academy of Applied Sciences, 8 Mickiewicz str. In Tarnów

28 November at 14:00 – unveiling ceremony of the plaque commemorating Polish prisoners held by the Germans in the Tarnów stage prison (1939-1945) 2 Konarski str. in Tarnów, the facade of the Prison.

17:00 – opening of the exhibition presenting the profiles of selected prisoners of German concentration camps and meeting with Anna Kwiatkowska-Bieda, author of the book „Scouts from Ravesnbrück”, locality the „Pro Patria Semper” Foundation, Cathedral Square in Tarnów

The organizers ask people who would like to take part in both ceremonies on November 27 and 28 to contact us regarding hotel reservations (costs will be covered by the organizers) by the end of the week (i.e. until November 19): Piotr Dziża, President of the Foundation: tel. 692 282 970; e-mail:dziza@intarnet.pl or to the address of our Association

Elżbieta Kuta