WARSZTATY EDUKACYJNO-NAUKOWE

„FKL Ravensbrück. Historia i piętno” – Kraków, 7 grudnia 2022

 Warsztaty edukacyjno-naukowe „FKL Ravensbrück. Historia i piętno” przeznaczone są dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz ich opiekunów i nauczycieli, szczególnie chcących przygotować się do udziału w konkursie recytatorskim „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbruck”. Konkurs ma charakter ogólnopolski, a półfinały odbywają się corocznie w całej Polsce w miastach, gdzie swoją działalność prowadzą oddziały i delegatury IPN. W 2023 r. odbędzie się dziewiąta edycja konkursu. Warsztaty przygotowawcze dla młodzieży z Małopolski i jej opiekunów, odbędą się w Krakowie po raz pierwszy.

Termin warsztatów: 7 grudnia 2022 r., godz. 11.00-15.30

Termin zgłoszeń: 30 listopada 2022, kartę zgłoszenia proszę przesłać na adres: roksana.szczech@ipn.gov.pl

 Więcej informacji na stronie IPN: https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/172534,Warsztaty-edukacyjno-naukowe-FKL-Ravensbrck-Historia-i-pietno-Krakow-7-grudnia-2.html