Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny „Ślady pamięci – Ravensbrück

„Jeśli echo ich głosów umilknie – zginiemy…”, takim zdaniem Zofia Pociłowska – Kann, rzeźbiarka i była więźniarka obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück, opatrzyła jedną ze swoich rzeźb. Fundacja JA KOBIETA, poprzez różnego typu projekty, od lat pielęgnuje pamięć o ofiarach tego obozu. W tym roku organizuje konkurs fotograficzny mający na celu przedstawienie różnych aspektów i indywidualnych spojrzeń na tematykę Ravensbrück.

Fundacja serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Ślady pamięci – Ravensbrück”. Zdjęcia mogą przedstawiać sam obóz, miejsca pamięci związane z obozem, portret byłej Ravensbruczanki (babci, cioci, sąsiadki) lub inny symbol z nim kojarzony. Nagrodami w konkursie będą książki.

 Uczestnikiem konkursu może być osoba, która ukończyła 16 lat. Zgłoszenie udziału następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 15 października 2017 r. Zdjęcia i skan podpisanego formularza należy wysłać mailem na adres: beata.olszewska@fundacja-jakobieta.pl. Wyróżnione prace będą umieszczone w galerii, na stronie www.ravensbruck.pl

Honorowy patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Ślady pamięci – Ravensbrück” realizowanego przez Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra” edycja 2017.

Regulamin konkursu „ Ślady pamięci – Ravensbrück

Niniejszy regulamin dalej (“Regulamin”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Ślady pamięci – Ravensbrück”, dalej (“Konkurs”).

  1. Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA z siedzibą w Warszawie, ul. Kopcińskiego 6/10, 02-777.

  2. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która ukończyła 16 lat. Uczestnik nie może zajmować się profesjonalnie fotografiką, nie może prowadzić działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług fotograficznych, nie może świadczyć ww. usług na dowolnej podstawie prawnej oraz nie może posiadać wykształcenia w zakresie fotografiki.

  3. Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenie udziału następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie organizatora kobieta50plus.pl i przesłanie przez niego pracy, najpóźniej do 15 października 2017 r. Formularz musi być wypełniony w sposób kompletny. Zdjęcia i skan podpisanego formularza należy wysłać mailem na adres: beata.olszewska@fundacja-jakobieta.pl tutaj kwestionariusz podlinkowany

  4. Każdy Uczestnik może zgłosić 3 zdjęcia na Konkurs. Prace muszą być odpowiednio nazwane – tytuł_nazwisko_imię (bez polskich znaków). Zdjęcia powinny być zgłaszane w formacie JPG, wielkość przesyłanego pliku – od 1,5 do 5 MB. Zgłaszając pracę na Konkurs Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną prezentację pracy na stronach internetowych Organizatora, w materiałach promocyjnych, wydawnictwach związanych z Konkursem.
  5. Ocena nadesłanych prac odbędzie się w dwóch etapach:
    – ocena zgodności prac z Regulaminem i oceniona prac przez Jury i uczestników konkursu
  6. W konkursie zostaną przyznane nagrody w postaci książek m.in. o tematyce historycznej, reportaży.
  7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez strony internetowe www.kobieta50plus.pl i www.ravensbruck.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji. Honorowy patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück.

  8. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Ślady pamięci – Ravensbrück” realizowanego przez Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra” edycja 2017.