„Idąc po Ich śladach…”. Ścieżka edukacyjna po Miejscu Pamięci i Przestrogi

Ukazała się nowa pozycja dotycząca tematyki KL Ravensbrück – broszura w formie przewodnika po terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück z uwzględnieniem cmentarza w pobliskim miasteczku Fürstenberg. Na tym cmentarzu znajdują się mogiły rozstrzelanych więźniarek, grób Marka Rzewuskiego, dziecka urodzonego i zmarłego w Ravensbrück.
„Idąc po Ich śladach…”. Ścieżka edukacyjna po Miejscu Pamięci i Przestrogi Ravensbrück, autorstwa Marii Lorens i Ewelina Małachowska, wydana przez IPN w Katowicach, 2020, 86 s., ISBN: 978-83-8098-866-8: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/138337,Idac-po-Ich-sladach-Sciezka-edukacyjna-po-Miejscu-Pamieci-i-Przestrogi-Ravensbrc.html

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. Broszura będzie dostępna dla nauczycieli i uczniów zainteresowanych tematyką FKL Ravensbrück.
Kontakt: Ewelina Małachowska,
tel.: 32 207 07 14, ewelina.malachowska@ipn.gov.pl

Biorąc pod uwagę, że wcześniej została wydana przez IPN Szczecin broszura „Ravensbrück. Historia nie do zapomnienia. Perspektywa polska” autorstwa Zbigniewa Stanucha z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Szczecinie: http://www.rodzinaravensbruck.pl/index.php/2020/06/26/ravensbruck-historia-nie-do-zapomnienia-perspektywa-polska-2/ osoby, szczególnie młodzież, którzy będą odwiedzać to miejsce mają dostępne informacje o historii największego niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet z ilustracjami, kopiami ważnych dokumentów, zdjęciami więźniarek i ważnych miejsc.

Przewodnik będzie prowadził Ich śladami – tędy szły…tutaj mieszkały w barakach….tutaj stały godzinami na placu apelowym…tutaj były katowane w bunkrze…tędy szły na rozstrzelanie…tutaj były poddawane bestialskim eksperymentom pseudomedycznym…tutaj Ich ciała były palone w krematorium…tutaj Ich prochy wsypywano do jeziora Schwedt…a my idziemy i myślimy jak można było przeżyć takie piekło?

Elżbieta Kuta