Blog

Wanda Półtawska, Kamilla Kama Janowicz – Syczowa, więźniarki, KL, KZ, Ravensbrück, Grażyna Chrostowska, Teresa Harsdorf-Bromowicz, Zofia Górska-Romanowicz, Halina Golczowa, Maxisoft, Dariusz Szmigielski, Elżbieta Kuta, Konzentrationslager, concentration camp, obóz koncentracyjny, obóz zagłady, faszyzm, II wojna światowa, niemiecki obóz koncentracyjny,