Szczeciński IPN rozpoczyna śledztwo w sprawie zbrodni w Ravensbrück

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie podjęła śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwach osób więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym Ravensbrück w latach 1941–45, popełnionych przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej.

Obóz ten powstał w 1938 r., zaś funkcjonował od 1939 do 1945 r. Dzielił się na obóz kobiecy i męski (główne) oraz liczne podobozy. W obozie, zwłaszcza między 1942 a 1944 r. przeprowadzano na więźniarkach – głównie Polkach, pseudomedyczne doświadczenia, w wyniku których wiele kobiet zmarło. Warunki stworzone przez nazistów powodowały, iż więźniarki umierały z głodu, zimna, wycieńczenia, chorób. Były także zabijane. Masowe egzekucje dotyczyły w szczególności kobiet z polskiego ruchu oporu oraz osób narodowości żydowskiej.

Obóz ewakuowano w 1945 r. przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Podczas ewakuacji zginęło wielu więźniów. Szacuje się, iż przez obóz przeszło ok. 132 tysięcy kobiet  i dzieci, a zginęło – około 92 tysięcy. Liczbę Polek szacuje się na ok. 40 tysięcy, przeżyło ok. ośmiu tysięcy. Liczbę mężczyzn umieszczonych w obozie szacuje się na ok. 20 tysięcy.

Oddziałowa Komisja w Szczecinie podjęła śledztwo w sprawie głównego obozu męskiego, które zawieszono w 1975 roku. Prokurator zmierzać będzie m.in. do zebrania relacji wszystkich żyjących pokrzywdzonych (a w razie potrzeby członków ich rodzin), a ponadto ustalenia pełnej listy załogi obozu i osób odpowiedzialnych za zbrodnie. Śledczy chcą sprawdzić, czy żyją funkcjonariusze załogi tegoż obozu, by móc pociągnąc ich do odpowiedzialności karnej.

Równolegle w szczecińskiej Komisji prowadzone są czynności zmierzające do wszczęcia śledztwa w sprawie głównego obozu kobiecego KL Ravensbrück, które prawdopodobnie rozpocznie się w lutym. Z uzyskanych dotąd informacji wynika, iż śledztwo w tej sprawie  nie zostało dotychczas przeprowadzone przez polską prokuraturę. Dodatkowo kolejno podejmowane będą postępowania dotyczące 11 głównych podobozów KL Ravensbrück.

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie prosi osoby pokrzywdzone i członków rodzin tych osób o kontakt ze szczecińskim pionem śledczym IPN – Delegatura w Koszalinie – 75-626 Koszalin ul. gen. W. Andersa 34; tel. 94 3428502; 91 3129403 lub 06; mail krzysztof.bukowski@ipn.gov.pl.

źródło : www.ipn.gov.pl