Pilna prośba w związku ze śledztwem prowadzonym przez IPN

Szanowni Państwo,
w związku z pismem przesłanym przez Pana Krzysztofa Bukowskiego, Prokuratura Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, prosimy o przesłanie na adres Stowarzyszenia w formie elektronicznej (na adres e-mail: kontakt@rodzinaravensbruck.pl    )  lub papierowej na adres siedziby Stowarzyszenia (ul. Seniorów Lotnictwa 10/19, 31-450 Kraków) następujących informacji:
aktualny adres, nr telefonu żyjących byłych więźniarek obozu KL  Ravensbrück, w przypadku zmarłych więźniarek danych o więźniarkach oraz adresy zamieszkania i nr telefonu członków ich rodzin.
Informacje te są niezbędne w związku z prowadzonym śledztwem S 32.2017.Zn w sprawie zbrodni nazistowskich, będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości w postaci ludobójstwa, popełnionych przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej w okresie od 1939 roku do 1945 roku na terenie niemieckiego obozu ,koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück, polegających na zabójstwach więźniarek tego obozu różnej narodowości.

Elżbieta Kuta
Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”