ŚWIADOMOŚĆ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ konferencja dzień pierwszy

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACYJNA
PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU
4-5 LIPCA 2017

Wydarzenia związane z obchodami 70 rocznicy założenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu objęte honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP prof. dr hab. Piotra Glińskiego
Założenia konferencji:
1)    Podjęcie debaty dotyczącej wyzwań w edukacji o Auschwitz i Holokauście we współczesnym świecie i w przyszłości – jak przekazywać wiedzę  uzyskaną od Świadków?
2)    Refleksja nad obecnym stanem i znaczeniem edukacji historycznej prowadzonej w miejscach pamięci.
3)    Podsumowanie dotychczasowych działań edukacyjnych, przesłanie Auschwitz i Holokaustu, znaczenie dla współczesnych pokoleń.
4)    Rola Auschwitz i innych miejsc pamięci oraz muzeów w kształtowaniu świadomości historycznej młodzieży i dorosłych, dotyczącej wiedzy oraz formowania postaw obywatelskiej odpowiedzialności i zapobiegania zbrodniom ludobójstwa.

W konferencji jako wolny słuchacz wzięła udział Elżbieta Kuta, Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”

W pierwszym dniu konferencji mottem panelu inauguracyjnego było przesłanie  Imre Kertesza
Jednak od czasu Auschwitz nie wydarzyło się nic, co czyniłoby Auschwitz niemożliwym.
Przed Auschwitz, Auschwitz zdawał się niewyobrażalny.
Dziś już takim się nie wydaje.
Uczestnicy na zdjęciu od lewej:
Moderacja: Marek Zając – dziennikarz
Sara Bloomfield – dyrektor United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie
Prof. Alain Chouraqui – dyrektor muzeum  “Camp de Milles Memorial” w Aix-en-Provence, we Francji – miejsce skąd wywożono ludzi do Auschwitz
Dr Piotr M.A. Cywiński  – dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau


Dyskusja dotyczyła ważnych problemów jakie niesie współczesny świat i zagrożenia:
– holokaust a współczesne ludobójstwa; czy można dokonywać porównań?
– jakie wyzwania stoją przed miejscami pamięci w kształtowaniu uniwersalnej refleksji na temat Szoa?
– Jakie znaczenie mają miejsca pamięci w przeciwdziałaniu ksenofobii, antysemityzmowi i nietolerancji?
W drugiej części odbyło się spotkanie ze Świadkami historii pod hasłem:
„Trudne powroty…” Muzeum we wspomnieniach byłych więźniów
W którym udział wzięli na zdjęciu od lewej:
Krystyna Oleksy (prowadzenie), Prof. Zbigniew Kączkowski Halina Birenbaum, Dr Janina Iwańska, Roman Kent, Marian Turski, Christoph Heubner (prowadzenie)
Dramatyczne historie wplecione w emocje pierwszych odwiedzin tego miejsca po wojnie.
Marsze śmierci doprowadziły Zbigniewa Kączkowskiego Halinę Birenbaum i Dr Janinę Iwańską do KL Ravensbrück. Były to krótkie pobyty, na końcu wojny, tuż przed wyzwoleniem obozu.
Jakie przesłanie przekazali: emocje – wiedza – refleksja (emotions-knowledge-reflection)
Najważniejszy przekaz Mariana Turskiego – nie poniżać drugiego człowieka.