ŚWIADOMOŚĆ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ konferencja dzień drugi

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACYJNA
PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU
Drugi dzień 5 lipca 2017 r.
Pierwsza część dotyczyła dyskusji nad przekazem o Auschwitz i nosiła tytuł:
„Współczesne reprezentacje i recepcja” – Miejsce Auschwitz i Holokaustu w świadomości młodzieży i dorosłych
– Jaki jest wpływ literatury i sztuki na pamięć i edukację o Auschwitz?
– Problemy przedstawiania – wielość narracji a wspólnota doświadczenia
– W jaki sposób dotrzeć z przesłaniem do różnych grup odbiorców?
Uczestnicy: Moderacja: Dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska
Michal Rovner – artystka malarka, autorka dekoracji bloku 27 (dziecięcego) w Auschwitz „Traces of Life”: The World of the Children http://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/pavilion_auschwitz/children.asp
Tadeusz Lubelski –  profesor w Katedrze Filmu Polskiego UJ
Marek Kucia – profesor w Instytucie Socjologii UJ
Affinity Konar – pisarka, autorka przejmującej książki „Mischling, czyli kundel” historii bliźniaczek, które przeżyły traumatyczne lata obozu koncentracyjnego

Druga część nosiła tytuł:
„Świadkowie historii depozytariuszami pamięci”
Moderacja: Tomasz Michaldo
– Insa Eschebach: Upamiętnienie kobiecego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Osobista refleksja, rytuały i ikonografia miejsca
– Piotr Krajewski: Szymon Laks i Steve Reich ̶ dwa muzyczne spojrzenia na Zagładę
– Joanna Mieszczyńska: Jak przygotować i zaprezentować relację świadka historii?
– Kim Parys Historia Simona – edukacja i upamiętnienie w ostatniej klasie szkoły podstawowej
– Anna Szwarc Zając Liana Millu i jej definicja „nowych świadków” w teorii i praktyce
– Jamie L. Wraight Powiedz mi, co się stało, kiedy otwarto drzwi w Auschwitz? Żydzi węgierscy, pamięć przestrzeni i nieprzewidywalność historii
– Stefania Zezza Pomiędzy pamięcią a historią – jedność prawdy czy wielość prawd?

Jedynym głosem o innych obozach zagłady była krótka prezentacja o KL Ravensbrück dr Insy Eschebach dyrektorki Muzeum Ravensbrück.
Ważne przesłanie – znaczenie „nowych świadków”,  młodych którzy przekazywać będą wiedzę o dramatach ludzkich, o bestialstwie oprawców następnym pokoleniom.