Miejsce pochówku prochów 43 kobiet w Neubrandenburgu czeka na upamiętnienie

Miejsce pochówku prochów swojej prababci Marii Ratajczak odnalazł Pan Arkadiusz Szlachetko dzięki pomocy Moniki Schnell z Muzeum w Ravensbrück, która wskazała kontakt z dr Harrym Schulzem (Koordinator Gedenkarbeit Marktplatz 1 HKB-Turm,17033 Neubrandenburg,Telefon: 0395 555-1305, Fax: 0395 555-1350, e-mail: Dr.Harry.Schulz@Neubrandenburg.de) w Neubrandenburgu gdzie prawdopodobnie znajdują się prochy kobiet, które zmarły w kwietniu 1945 r. w fili obozu Ravensbrück. W  Neubrandenburgu znajdują się dwa miejsca pochówku: Women’s Memorial: (Mühlendamm, south of New Cemetery) – miejsce pochówku 100 kobiet z podobozu KL Ravensbruck, które zmarły po likwidacji obozu oraz New Cemetery – miejsce pochówku zmuszanych do niewolniczej pracy oraz ok. 120 więźniów obozu koncentracyjnego. Zobacz: dokument pdf.

Do 04.12.1944 kobiety które umierały w Neubrandenburgu były przewożone do Ravensbrück i palone w krematorium. Natomiast prochy zmarłych od 04.12.1944 do 25.04.1945 zostały „pochowane” w zbiorowej mogile na cmentarzu w Neubrandenburgu. Podajemy numery 43 Polek, które zmarły w Neubrandenburgu od 04.12.1944 do 25.04.1945, nazwiska trudne do odczytania:

75817  60380  65234  36444  60215  38123  39759  60363  49250  58122  8877  59308  65859  60297  59361  60364  65766  75955  66031  96698  75801  83206  30492  96737  12360 81139  62243  96339  96796  13704  30887  81182  49201 34338  75405  76072  65603  37364  58525  49404  66249   20428  66022
Apelujemy do rodzin zmarłych w Neubrandenburgu kobiet aby po numerach i przedziale czasowym odnalazły swoich bliskich i zgłaszały się do Biura Poszukiwań IPN w związku z planowanymi ekshumacjami na tych terenach.

Prosimy aby nazwiska odnalezionych kobiet wraz z numerami obozowymi przesłać na adres Stowarzyszenia e-mail: kontakt@rodzinaravensbruck.pl
Jako Stowarzyszenie rozpoczniemy akcję upamiętnienia tych 43 Polek, których prochy  spoczywają w bezimiennych mogiłach  w Neubrandenburgu przez umieszczenie tablicy pamiątkowej z Ich nazwiskami, jeżeli uda się je odnaleźć. Miejsce to powinno zostać włączone do programu pielgrzymek do KL Ravensbrück.