Obchody pamięci w Neubrandenburgu 8 marca 2018

Szanowni Państwo
8 marca 2018 r. odbędą się uroczystości na cmentarzu w Neubrandenburgu.
W uroczystościach weźmie udział Pani Halina Wożgin, córka Więźniarki Marii Ratajczak pochowanej w zbiorowej mogile w Neubrandenburgu, Pan Arkadiusz Szlachetko, prawnuk Marii Ratajczak wraz z rodziną. Stowarzyszenie wystosowało notę do organizatorów uroczystości, która została przekazana Panu Arkadiuszowi Szlachetko, zostanie też złożony wieniec z biało-czerwonych kwiatów od naszego Stowarzyszenia.
Historia bezimiennej zbiorowej mogiły i odkrycia nazwisk pochowanych tam Więźniarek KL Ravensbrück, podobozu w Neubrndenburgu została opisana na stronach Stowarzyszenia:
http://www.rodzinaravensbruck.pl/index.php/2017/08/18/miejsce-pochowku-prochow-43-kobiet-w-neubrandenburgu-czeka-na-upamietnienie/
http://www.rodzinaravensbruck.pl/index.php/2017/09/22/corka-i-prawnuk-marii-ratajczak-wiezniarki-kl-ravensbruck-na-cmentarzu-w-neubrandenburgu/
http://www.rodzinaravensbruck.pl/index.php/2017/10/19/pole-rozowych-tulipanow/

Przebieg obchodów pamięci w Neubrandenburgu 8 marca 2018 r. :

– godz. 10.00 powitanie – pani Sieglinde Scheel z Demokratycznego Związku Kobiet e.V.
– godz. 10.05 mowa dla uczczenia pamięci – wystąpienie pana Silvio Witta, nadburmistrza Neubrandenburga
– godz. 10.15 program muzyczny i odsłonięcie tablicy z nazwiskami 101 kobiet różnych narodowości w  tym 43 Polek, których ciała zostały pochowane w zbiorowej mogile przez pana Silvio Witta, nadburmistrza Neubrandenburga, panią Sabine Baumert, pełniącą obowiązki przewodniczącej Zarządu Powiatowego Demokratycznego Związku Kobiet e.V., pana Arkadiusza Szlachetko, prawnuka pani Marii Ratajczak
– wyczytanie nazwisk przez Jamie-Marie Thomas; Celine Hahn,
liceum im. „Lessinga”
– godz. 10.30 – wystąpienie pana Arkadiusza Szlachetko, prawnuka pani Marii Ratajczak
– muzyka i złożenie kwiatów
– podziękowanie mówcom jako zakończenie
Po oficjalnych uroczystościach zostanie odmówiona modlitwa oraz poświęcona tablica przez
ks. Mariusza Wencławek, Salezjanina ze Szczecina

Elżbieta Kuta