IV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

IV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy
Organizatorami tegorocznego konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska. Instytucje wspierające to Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Polski Związek b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

Eliminacje województwa małopolskiego

W dniu 12 marca 2018 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Krakowie spośród 27 zgłoszonych uczniów z 13 szkół województwa małopolskiego w eliminacjach wojewódzkich IV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” wzięło udział 22 uczniów. Jury w składzie: prof. dr hab. Elżbieta Kuta (Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”), Ewa Romaniak (aktorka teatralna i filmowa), dr Marcin Chorązki (historyk, OBEN IPN w Krakowie) zastąpiony po przerwie przez Roksanę Szczyptę-Szczęch (historyk, OBEN IPN w Krakowie, koordynator eliminacji dla województwa małopolskiego), wyłoniło 2 finalistki: Marię Siołę (uczennicę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu) oraz Natalię Łącką (uczennicę I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni). Nagrodą specjalną dla laureatki I nagrody będzie występ w czasie koncertu „Siła miłości”, który odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. w Krakowie.

Podczas przerwy uczestnicy konkursu oglądnęli wystawę „Dzielne Kobiety z Neubrandenburga” – więźniarkach KL Ravensbrück i podobozu w Neubrandenburgu.
Więcej informacji na stronie IPN „Przystanek Historia”:
 https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/konkursy-historyczne/46825,Konkurs-recytatorski-W-kregu-poezji-i-prozy-lagrowej-wiezniarek-KL-Ravensbrck-El.html