Kolokwium w 10 rocznicę śmierci Germaine Tillion

Kolokwium w 10 rocznicę śmierci Germaine Tillion (1907-2008), więźniarki KL Ravensbrück – 7 czerwca 2018 r. Faculté des Lettres – Sorbonne Université – Amphithéâtre Richelieu.
Germaine Tillion 21 października 1943 r. została wywieziona z matką Émilie Tillion do niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück gdzie była więziona do wiosny 1945 r. Matka została zabita w marcu 1945 r. Germaine opuściła obóz wywieziona przez Szwedzki Czerwony Krzyż.
Więcej informacji na plakatach:
Germaine Tillion (1907-2008) on 21October 1943 was sent to the German concentration camp of Ravensbrück with her mother, Émilie Tillion, also a resistante. Her mother was killed in the camp in March 1945. Tillion escaped Ravensbrück in the spring of that year with a rescue operation of the Swedish Red Cross.
For more information: