Posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück

W ramach obchodów 100.lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyło się w Warszawie 15 – 19 czerwca 2018 r. posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück „Kobiety i dzieci w KL Ravensbrück”.
W posiedzeniu udział wzięły byłe więźniarki, ich krewni oraz przedstawiciele organizacji pamięci byłych więźniarek KL Ravensbrück z 10 krajów:
Czechy, Rosja, Ukraina, Włochy, Hiszpania, Polska, Austria, Francja, Niemcy, Polska.
Warto przypomnieć, że poprzednie posiedzenie MKR, którego Polska była gospodarzem, odbyło się 47 lat temu, w maju 1971 r. podczas konferencji w Jaszowcu nt. „ Ruch oporu w Ravensbrück”. Konferencję organizowała wówczas dr Wanda Kiedrzyńska, autorka książki „Ravensbrück”.
W czasie trwania posiedzenia, prezentowane były działania podejmowane w 2017-2018 r. przez przedstawicieli organizacji pamięci byłych więźniarek KL Ravensbrück uczestniczących w spotkaniu, odbyły się również wykłady, dyskusje. Działalność Muzeum „Memorial Ravensbrück” przedstawiała dr Insa Eschebach, dyrektor muzeum, gościem była więźniarka Alina Gawlikowska-Świerczyńska, członkami MKR ze strony polskiej są byłe więźniarki: Krystyna Zając i Barbara Piotrowska oraz Hanna Nowakowska, córka i wnuczka więźniarek KL Ravensbrück. W uroczystościach wziął udział ks. dr Robert Ogrodnik działający w sprawie Ravensbrück od wielu lat, uznawany za kapelana „Rodziny Ravensbrück”.
Program spotkań był bardzo interesujący:
15.06.2018 r. PANEL NR 1
– przywitanie uczestników posiedzenia MKR przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Józefa Kasprzyka na uroczystej kolacji
16.06.2018 r. PANEL NR 2
– wykład wprowadzający: MKR w dzisiejszej Europie, sprawy organizacyjne, cele i metody działania, w tym m.in. konieczność utworzenia strony internetowa MKR
– wykład: „Wywózka kobiet i dzieci po upadku Powstania Warszawskiego do KL Ravensbrück”, Joanna Gierczyńska, Kierownik Muzeum Niepodległości, Oddział Więzienie Pawiak
– zwiedzania Muzeum Niepodległości Pawiak, złożenie kwiatów pod tablicą ku czci ofiar KL Ravensbrück, zapalenie zniczy
– zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego
17.06.2018 r. PANEL NR 2
Pamięć o Ravensbrück w krajach europejskich, zwłaszcza w Polsce, w roku jubileuszowym 100. lat niepodległości
18.06.2018 r.
– złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na Grobie Nieznanego Żołnierza
PANEL NR 3 – Solidarność kobiet z Ravensbrück z dziećmi
– wykład: „Pacyfikacja Tykocina, wywózki do KL Ravensbrück”, Marzena Pisarska Kalisty, emerytowana Kierownik Muzeum w Tykocinie
– relacja: „Historia mojego życia”, Janusz Rakowicz – Świadek Historii, urodzony w KL Ravensbrück
– wykład: „Tajna korespondencja z KL Ravensbrück świadkiem ujawniania zbrodni niemieckich”, Barbara Oratowska, kierownik Muzeum Martyrologii „POD ZEGAREM” w Lublinie,
– wykład: „Geneza powstania i cele działania Rodziny Ravensbruck”, Elżbieta Kuta, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück (prezentacja załączona)

Z ogromną radością informuję Państwa, że wśród nowych władz MKR wice-prezydentem została Hanna Nowakowska. Prezydentem Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück została Ambra Laurenzi (Włochy).
Nowym władzom Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück serdecznie gratulujemy i życzymy siły w działalności na rzecz pamięci o Kobietach i dzieciach z KL Ravensbrück.Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych był głównym organizatorem tegorocznego posiedzenia Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück w Warszawie.
Posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück 2018 zostało objęte patronatem medialnym przez TVP Polonia

Relacje i galeria zdjęć:
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/1283-polka-wiceprzewodnicz%C4%85c%C4%85-mi%C4%99dzynarodowego-komitetu-ravensbr%C3%BCck.html
https://www.tvp.info/37697214/byle-wiezniarki-ravensbrck-zlozyly-kwiaty-przed-grobem-nieznanego-zolnierza

Elżbieta Kuta