Były to głosy „wielkiej Nocy” (Ravensbrück) Elles furent les voix de « la grande Nuit »

Pożegnanie wszystkich artystów francuskich, którzy brali udział w „wielkiej Nocy” (Ravensbrück), w czasie której wiersze i teksty Micheline MAUREL recytowali: Sylvia MONTFORT, Emmanuelle RIVA, Catherine SELLERS i Jany SYLVERE, muzyka Josepha KOSMA, orkiestra pod batutą Serge’a BAUDO (album 33 rpm 30 cm Barclay 1975, wydanie z okazji 30. rocznicy wyzwolenia obozów na świecie).
Micheline MAUREL, została aresztowana 19 czerwca 1943 r. Podczas przeprowadzania misji dla ruchu oporu została deportowana do Neubrandenburga, podobozu Ravensbrück. Swoje przetrwanie w obozie prawdopodobnie zawdzięcza miłości do polskiego pilota z Lyonu. Jej korespondencja i autobiograficzne noty pozwalają śledzić narodziny tej miłości, a także jej coraz większe zaangażowanie w ruch oporu. Napisana w bardzo osobistym i żywym stylu korespondencja jest także historycznym dokumentem na temat niemieckiej okupacji i francuskiego i polskiego ruchu oporu w Lyonie.
Tytuł książki: “Danse au bord du précipice – Lettres et écrits des années de guerre (1939-1945) »
Załączony jest pdf krótkich biografii wszystkich artystów.
Tekst francuski przesłała Marie-Frace Cabeza, Stowarzyszenie: Amicale Française de RAVENSBRÜCKet des Kommandos Dépendants