74. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ

27 stycznia w 74. rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz w uroczystościach , które odbyły się w budynku „Sauny” wzięła udział delegacja Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”:  Maria Lorens, wice-Prezes stowarzyszenia, Andrzej Sikora członek Komisji Rewizyjnej oraz Arkadiusz Szlachetko, członek Stowarzyszenia. Wśród zabierających głos był również premier RP Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że sprawcami holokaustu oraz niewyobrażalnych cierpień wszystkich więźniów byli Niemcy, nazizm miał narodowość. W wypowiedzi byłego więźnia, obecnie mieszkającego w Szwecji, zabrakło nazwania po imieniu zbrodniarzy. Dyrektor muzeum Piotr Cywiński przywitał obecnych – w szczególności więźniów, delegację rządową, ambasadorów Izraela i Rosji. Nie było ambasadora Niemiec..
Piękna i stosowna do sytuacji była oprawa muzyczna.

Po tej części udaliśmy się pod pomnik Auschwitz II Birkenau. Razem z byłymi więźniami oraz innymi uczestnikami uroczystości wzięliśmy udział w modlitwie za pomordowanych i zmarłych więźniów. Szczególnie wzruszające było odmówienie psalmu 44 wspólnie przez rabina, popa, oraz biskupów ewangelickiego i katolickiego.

Wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi… Najpierw więźniowie, następnie delegacja rządowa oraz obecni przedstawiciele ambasad i po nich pozostałe delegacje ustawili pod pomnikiem przygotowane przez muzeum znicze.

Maria Lorens