Projekt #StolenMemory archiwum w Bad Arolsen – poszukiwanie rodzin byłych więźniów obozów koncentracyjnych

Projekt #StolenMemory największego archiwum w Bad Arolsen:
W archiwum ITS znajduje się 3.000 obiektów tzw. Effekten, głównie więźniów politycznych z 30 krajów z obozu koncentracyjnego Neuengamme. Większość osób pochodziło z Polski, Niemiec, Rosji i Ukrainy, także z Francji i Holandii. Ta specjalna kolekcja jest dostępna online od 2015 r. w pierwszym archiwum: https://digitalcollections.its-arolsen.org/010209/name

Od końca 2016 roku Anna Meier-Osiński, Kierownik Działu Tracing/ Udzielania Informacji
o Ofiarach Nazistowskich Prześladowań jest odpowiedzialna za projekt badawczy w celu zwrotu rzeczy osobistych więźniów ich rodzinom. W ramach projektu robione są kwerendy wszystkich osób prześladowanych i poszukuje się informacji do dalszych poszukiwań. Do końca 2016 roku udało się zwrócić bliskim ponad 250 obiektów. W 2018 roku została przygotowana wystawa #StolenMemory, która wspiera poszukiwanie krewnych.

Dział udzielania Informacji o Ofiarach Nazistowskich Prześladowań w Bad Arolsen zwrócił się z prośbą o kontakt z krewnymi byłych więźniarek z KL Ravensbrück, których lista razem z linkami dostępu do archiwum jest załączona poniżej.
Informacje prosimy wysyłać na adres:
Anna Meier-Osiński
Kierownik Działu Tracing/ Udzielania Informacji
o Ofiarach Nazistowskich Prześladowań
International Tracing Service (ITS)
Große Allee 5-9
34454 Bad Arolsen, Niemcy
Phone: +49 (0)5691 629-162
Fax: +49 (0)5691 629-501
E-Mail: anna.meier-osinski@its-arolsen.org
www.its-arolsen.org
Über eine Million Dokumente online: Lernen Sie einen Teil des ITS-Archivs

 

Project #StolenMemory of the largest archive in Bad Arolsen:
There are 3,000 objects in the ITS archive called Effekten, mainly from political prisoners from 30 countries from the Neuengamme concentration camp. Most people come from Poland, Germany, Russia and Ukraine, also from France and the Netherlands.
This special collection is available online from 2015 in the first archive: https://digitalcollections.its-arolsen.org/010209/name

Since the end of 2016 Anna Meier-Osiński, Head of the Tracing / Information Department
on the Victims of Nazi Persecution is responsible for the research project in order to return the personal belongings of prisoners to their families. As part of the project, queries are made of all persecuted people and information is sought for further exploration. Until the end of 2016, over 250 facilities were returned to relatives. In 2018, the #StolenMemory exhibition was prepared, which supports the search for relatives.

The Department of Information about Victims of Nazi Persecution in Bad Arolsen asked for contact with relatives of former female prisoners from KL Ravensbrück, whose list with links to the archive is attached below.
Please send information to:
Anna Meier-Osiński
Head of the Tracing / Information Department
on the Victims of Nazi Persecution
International Tracing Service (ITS)
Große Allee 5-9
34454 Bad Arolsen, Germany
Phone: +49 (0) 5691 629-162
Fax: +49 (0) 5691 629-501
E-Mail: anna.meier-osinski@its-arolsen.org
www.its-arolsen.org

Über eine Million Online documents: Lernen
Sie einen Teil des ITS-Archivs

Effekten Ravensbrück/ITS Archiv

KORELOWA, Valentina 2018-11-06:019 TD 7 010 343 https://digitalcollections.its-arolsen.org/01020903/name/thumbview/192841/217855
KUZENKO, Eugenia 2018-11-26:031 TD 7 009 836 https://digitalcollections.its-arolsen.org/01020903/name/thumbview/192966/219357
LISENKO, Nina 2018-10-26:045 TD 7 009 864 https://digitalcollections.its-arolsen.org/01020903/name/thumbview/193041/220581
MENITSCHENKO, Genia 2018-10-31:048 TD 7 010 116 https://digitalcollections.its-arolsen.org/01020903/name/thumbview/193177/222590
BILOBRAU, Natalia 2019-02-04:043 TD 7 010 499 https://digitalcollections.its-arolsen.org/01020903/name/thumbview/191994/208327
GORILLA/GORILA, Alexandra 2018-10-24:062 TD 7 009 707 – Schule in Schabalinow, Gebiet Tschernigow https://digitalcollections.its-arolsen.org/01020903/name/thumbview/192410/212823
ANDREJEWA, Katja  2018-11-08:065 TD 7 010 548 – RK, Tallinn und Staatsarchiv von Estland https://digitalcollections.its-arolsen.org/01020903/name/thumbview/191865/206920
SOKOL, Takara/Tamara 2019-02-04:044 TD 7 013 643 https://digitalcollections.its-arolsen.org/01020903/name/view/193841
GERMAN, Wassili 2019-02-04:057 TD 7 013 668 https://digitalcollections.its-arolsen.org/01020903/name/view/192378
EISMONT, Jadwiga, geboren 1923/1925 in Wesselowschtschina, Belarus https://digitalcollections.its-arolsen.org/01020903/name/thumbview/192275/211494
DEMJANENKO, Alexandra, geboren am 01.01./01.10.1924, Geburtsort unbekannt https://digitalcollections.its-arolsen.org/01020903/name/thumbview/192198/210668
DYMOWITZ/DYMOWIZ, Maria, geborene USEWITSCH, geboren 1901 in Usweja, Belarus https://digitalcollections.its-arolsen.org/01020903/name/thumbview/192265/211409
MATWEJEWA, Antonia/Antonina, geboren am 25.09.1923 in Malyje Pustynki, Gebiet Leningrad/Pskow, Russland https://digitalcollections.its-arolsen.org/01020903/name/thumbview/193151/222112
NAUMOWA/NANMOWA, Maria, geboren am 07.11.1923/1925, Geburtsort unbekannt https://digitalcollections.its-arolsen.org/01020903/name/thumbview/193287/223922
DOBOITSCHINA/DOBOITSCH, Neonella, geboren am 11.10.1923, Geburtsort unbekannt https://digitalcollections.its-arolsen.org/01020903/name/thumbview/192224/210966