Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

27 stycznia 2019 r. w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu w Memorial Ravensbrück odbyły się uroczystości, na których czytane były wiersze, wspomnienia dzieci – więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet i dzieci w Ravensbrück. Relację przekazał Pan Marcus Wolski z Kolonii, tłumaczenie Bartka Bukowskiego z Magdeburga. Proszę wysłuchać tych wstrząsających historii kobiet-matek i dzieci: http://www.dziennikberlinski.pl/index.php/Aktualnosci-2/ravensbrueck-liest-ravensbrueck.html

On 27 January 2019, on the International Day of Remembrance of the Victims of the Holocaust in Memorial Ravensbrück, ceremonies were held at which were read poems and memories of children – prisoners of the German concentration camp for women and children in Ravensbrück. The report was delivered by Mr. Marcus Wolski from Cologne, a translation of Bartek Bukowski from Magdeburg. Please listen to these dramatic stories of mothers and children:

http://www.dziennikberlinski.pl/index.php/Aktualnosci-2/ravensbrueck-liest-ravensbrueck.html