Dwie nowe publikacje o niemieckim obozie koncentracyjnym dla kobiet, dzieci i dziewcząt Ravensbrück

Nowa publikacja pt. „ Golgota kobiet. Relacje więźniarek Ravensbrück  i innych obozów koncentracyjnych ze zbiorów Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund” o niemieckim obozie koncentracyjnym dla kobiet, dzieci i dziewcząt Ravensbrück wydana przez  IPN Szczecin w 2018 r. na podstawie protokołów przesłuchań byłych więźniarek i więźniów obozów koncentracyjnych położonych w Niemczech i na terenach okupowanych przez Niemców, które zostały przekazane  pod koniec 2016 r. do Oddziałowego Archiwum IPN w Szczecinie. Materiały te zostały sporządzone przez pracowników Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund. Zbigniew Stanuch napisał Wstęp i dokonał wyboru dokumentów .
Publikacja ta ukazuje nie tylko życie codzienne w żeńskim niemieckim obozie koncentracyjnym dla kobiet, dzieci i dziewcząt  Ravensbrück, lecz także przybliża działalności Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund jako jednej z polskich placówek naukowych na emigracji. Książka zawiera zdjęcia z albumu SS z obozu koncentracyjnego Ravensbrück, fotografie byłych więźniarek, dołączona też jest  płyta CD.

Została wydana książka o KL Ravensbruck autorstwa dr Bernharda Strebela “KL Ravensbrück. Historia kompleksu obozów”, Gdańsk 2018, ss. 804, ISBN: 978-83-65957-03-0. “KL Ravensbrueck. Historia kompleksu obozów” to monografia ukazująca funkcjonowanie niemieckiego obozu koncentracyjnego i dramat jego więźniów, głównie kobiet. Książka napisana przez historyka doktora Bernharda Strebla została wydana między innymi dzięki współpracy Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 15 lat temu ukazało się na rynku niemieckim pierwsze wydanie tej książki. Została również przetłumaczona na język francuski. Przedstawiona publikacja jest pierwszym wydaniem polskiego przekładu.

Publikacja wydana przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest dostępna w Sklepie Muzealnym

https://muzeum1939.pl/bernhard-strebel-kl-ravensbruck-historia-kompleksu-obozow-publikacja-dostepna-w-sklepie-muzealnym/aktualnosci/1562.html

 

Elżbieta Kuta