Grażyna Chrostowska wiersze

W 75. rocznicę śmierci Grażyny Chrostowskiej w KL Ravensbrück

Grażyna Chrostowska
wiersze w opracowaniu
Barbary Oratowskiej i Jarosława Cymermana

Zamknięte drzwi
Tam nie ma nikogo, tam jest tajemnica
I prosta jasna straszna cisza
Światła od okna na podłodze
I wszędzie długie cienie nocy
Jak nierozumne i śmieszne wołanie Zrozum: zamknięte mieszkanie.