Stella Kugelmann-Nikiforowa

Nienawiść a miłość
Artykuł został opublikowany 11 lipca 2018 http://www.kobieta50plus.pl/pl/weranda-literacka/nienawisc-a-milosc
Ku czci kobiet z „Ravensbrück” ratujących życie wielu dzieci w obozie śmierci

Żywimy wstręt do wroga,
Który spalił miasta i wsie,
Wypełnił los dzieci trwogą
Mordując ludzi, śmiał się.

W pamięci wryły się te czasy,
Bierny gniew i bieda i strach,
Brutalność i szaty w pasy,
Mocny bat u kata w rękach.

Tak! Pomnimy zło niezbicie.
Lecz w sercu tkwi obraz miły
Matek, które za cenę życia
Dzieci od śmierci broniły.

Dać ostatni okruch chleba,
Że wzrokiem pełnym dobroci,
Była waszych serc potrzeba
Głodnej dziatwie patrząc w oczy.

Garstka dzieci zło przeżyła…,
Która pomni i głód i męki,
Smak chleba, który spożyła
Z matki ciepłej chudej ręki.

Kaci matki uśmiercili…
Sieroty nie drżą z bojaźni
Tylko w trudnej życia chwili
Dochowały się przyjaźni.

Cały świat o pokój proszą
Razem z ludźmi dobrej woli.
Stop wojnie! Raz po raz głoszą.
Dość ludziom tej niedoli!

I ż ogromem serdeczności
Ku czci kobiet z „Ravensbrück”
Dla żywych mój dar wdzięczności
I w komorach tłumiących krzyk…

Stella Kugelmann-Nikiforowa, 18.08.1964 r. Nowozybkow

Tłumaczenie wiersza z języka rosyjskiego Henryk Ditchen