Żegnamy Siostrę Stanisławę Laurencję Adamiec

Żegnamy Siostrę Stanisławę Laurencję Adamiec, byłą więźniarkę niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, wieloletnią Dyrektorkę Domu dziecka Warszawa-Płudy

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Siostry Laurencji Adamiec, która zmarła 18 maja 2019 roku przeżywszy 99 lat.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we środę 22 maja 2019 roku w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie-Płudy przy ulicy Klasyków 52/54 

 Siostra Laurencja Adamiec do niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück  trafiła po Powstaniu Warszawskim z największą grupą polskich sióstr zakonnych ze Zgromadzenia ss. Franciszkanek Rodziny Maryi. 8 sierpnia 1944 r. Niemcy wtargnęli do domu sióstr przy ul. Żelaznej 97 pod zarzutem wspierania Powstania Warszawskiego i ukrywania powstańców. Siostry zostały wypędzone na ulicę Żelazną i dołączone do kolumny zmierzającej w kierunku Woli. Wtedy aresztowano 44 sióstr wraz z przełożoną prowincji Matką Teresą Stępówną. 11.08.1944 r. zostały załadowane do wagonów i wywiezione przez obóz kwarantanny w Bergen bei Celle do KL Ravensbrück, gdzie dotarły 24.08.1944 r.  W grupie sióstr franciszkanek znajdowało się  24 profesek zakonnych i 20 nowicjuszek. Zostały zakwalifikowane jako więźniarki polityczne. Siostra Laurencja Adamiec miała nr 60 142. Dla więźniarek siostry były znakiem nadziei i źródłem otuchy chociaż same ciężko pracowały i niemieccy oprawcy nie oszczędzali siostrom bicia, wyzwisk, poniżania.

Przeżyła długie lata, niosła pociechę, wiarę, duchowe wsparcie dla więźniarek w dramatycznych latach, jakie spędziła w KL  Ravensbrück, po wojnie niosła pomoc i wsparcie opuszczonym dzieciom w Domu Dziecka, którego była dyrektorką. Misję swojego życia wypełniła wspaniale.

Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi oraz rodzinie Zmarłej składamy najszczersze kondolencje.

Z wyrazami żalu i szczerego współczucia.

W imieniu Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”

Elżbieta Kuta