Uroczystości z okazji 60. rocznicy utworzenia muzeum i pomnika w Ravensbrück – 14 września 2019 roku, „Memorial Ravensbrück”

Krótka historia powstania Muzeum

“Ravensbrück National Memorial” zostało otwarte 12 września 1959 r. Obejmowało: część budynków dawnego obozu: krematorium, obozowe więzienie z celami zlokalizowanych poza 4-metrowym murem jak również część muru. W 1959 r. nad brzegiem jeziora Schwedt, uznanego za zbiorową bezimienną mogiłę  więźniarek, których prochy spalonych w krematorium ciał wrzucano do tego jeziora, postawiono rzeźbę z brązu zatytułowaną “Burdened Woman” (“Tragende”) autorstwa Willa Lammerta. Rzeźba ta jest symbolem pamięci. Na tafle jeziora rzucane są białe i czerwone róże w czasie rocznicowych uroczystości.

Na przełomie 1959/1960, powstało pierwsze muzeum na terenie dawnego obozu. Swoje obozowe pamiątki ofiarowały więźniarki, które przeżyły, z różnych krajów Europy. Na początku lat 80. muzeum się powiększało i utworzono tzw. „Wystawę Narodów” (“Exhibition of Nations”) w budynku dawnego obozowego więzienia. Powstało 17 pomieszczeń (celi) narodowych. Od 1984, w dawnej głównej siedzibie SS mieści się stała ekspozycja „Muzeum Antyfaszystowskiego Oporu” (“Museum of Anti-Fascist Resistance”).

Program uroczystości 14 września 2019 roku w załączonym zaproszeniu.

Elżbieta Kuta