Wrzesień miesiącem pamięci

We wrześniu w 1940, 1941 i 1944 wyruszały transporty kobiet z więzień znajdujących się w różnych miastach Polski do KL Ravensbrück. W większości były to więźniarki polityczne, które za działalność konspiracyjną zostały aresztowane przez gestapo. Wiele miało wyroki śmierci. Pamiętamy!

W rocznice wywozu lub dotarcia do obozu upamiętniamy i wspominamy:

12 września 1940 do KL Ravensbrück dotarł I transport 59 więźniarek politycznych z tarnowskiego przejściowego więzienia 

17 września 1940 do KL Ravensbrück dotarł transport 40 więźniarek z Fortu VII w Poznaniu 

12 września 1941 do KL Ravensbrück dotarł II transport 118 więźniarek politycznych z tarnowskiego przejściowego więzienia
12 września 2020 r. w Tarnowie odbyły się uroczystości upamiętniające z projektem tablicy z nazwiskami wszystkich więźniarek wywiezionych w tych transportach. Planowane jest zamieszczenie tablicy na murze tarnowskiego więzienia w 2021 r.

 

13 września 1941 do KL Ravensbrück dotarł transport 63 więźniarek politycznych z krakowskiego więzienia Montelupich

23 września 1941 do KL Ravensbrück dotarł transport  271 więźniarek politycznych z więzienia Pawiak w Warszawie

23 września 1941 do KL Ravensbrück dotarł transport  126 więźniarek politycznych z więzienia w Lublinie

22 września 2020 o godz. 19:05 TVP-Kraków wyemituje koncert „Siła Miłości” w reżyserii Andrzeja Roga jako upamiętnienie dnia wywozu więźniarek z więzienia w Lublinie do KL Ravensbrück

 Informacja o koncercie w załączonej ulotce.


thumbnail of Koncert Siła Miłości w TVP

2 września 1944 do KL Ravensbrück dotarł transport 19 więźniarek z Krakowa

Liczby więźniarek i daty transportów wg W. Kiedrzyńska „Ravensbrück kobiecy obóz koncentracyjny”, Książka i Wiedza 1965.

Elżbieta Kuta