W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego

„W KRĘGU POEZJI GRAŻYNY CHROSTOWSKIEJ, LUBELSKIEJ PRZEDSTAWICIELKI POKOLENIA KOLUMBÓW” w 2020 roku.

Konkurs został zorganizowany przez Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie, Stowarzyszenie „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück” było partnerem konkursu.

W tym roku, IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego

odbyła się zdalnie. Uczestnicy nagrywali swoją interpretację wybranego wiersza Grażyny Chrostowskiej i fragmentu prozy i przesyłali na adres Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie.

Zgłosiło się 40 uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Ogłoszenie wyników nastąpiło 30 października.

Wyniki konkursu na stronie: https://www.mnwl.pl/Aktualnosci/Laureaci_konkursu_%E2%80%9EW_kregu_poezji_Grazyny_Chrostowskiej%E2%80%9D-2-1177-20.html

Zdjęcie: https://www.mnwl.pl/Aktualnosci_Oddzialu_Martyrologii_Pod_Zegarem/W_kregu_poezji_Grazyny_Chrostowskiej-2-1174-51.html

Elżbieta Kuta