Nagroda im. Marii Wawrykowej dla dr Insy Eschebach

wieloletniej dyrektorki Muzeum i Miejsca Pamięci i Przestrogi Ravensbrück.

4 grudnia 2020 roku odbyła się online uroczystość wręczenia nagród im. Marii Wawrykowej Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Przyznano dwie nagrody jedna dla dr Insy Eschebach, druga dla Kornela Miglusa:
http://deutsch-polnische.schulbuchkommission.de/pl/strona-glowna.html


Na tą uroczystość zostałam zaproszona jako przedstawiciel Stowarzyszenia przez dr Eschebach i organizatorów.

Dr Insa Eschebach kierowała Muzeum i Miejscem Pamięci w Ravensbrück przez 15 lat (2005-2020), jest religioznawcą, publicystką, autorką licznych opracowań również książkowych, wykładowczynią w Instytucie Nauk Religijnych na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, jest członkiem Rady Międzynarodowej Fundacji „Topografia Terroru”.

Laudację dla dr Insy Eschebach wygłosił profesor Robert Traba
http://deutsch-polnische.schulbuchkommission.de/fileadmin/_dpsk/Laudacja_R.Traba.pdf

Dr Insa Eschebach w swojej mowie przedstawiła życiorys Marii Wawrykowej (1925-2006) polskiej historyczki, która studia ukończyła na Uniwersytecie Lwowskim i na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie wojny była więziona w więzieniach w Tarnopolu, we Lwowie. Była więźniarką w niemieckich obozach koncentracyjnych w Auschwitz i Ravensbrück (1943–1945). Była naukowym pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, tam uzyskała kolejne stopnie i tytuły naukowe, w 1982 tytuł profesora zwyczajnego.
Tekst przemówienia w j. niemieckim dr Eschebach:
http://deutsch-polnische.schulbuchkommission.de/fileadmin/_dpsk/Dankesrede_Eschebach.pdf
Tekst polski udostępnimy w późniejszym czasie.

Tekst: Elżbieta Kuta
Zdjęcie dr Insy Eschebach: https://geschichtedergegenwart.ch/autorin/insaeschebach/