Women from Ravensbrück/ Kobiety z Ravensbrück

I want to draw your attention to the texts about Ravensbrück written by Ewa Rejman, a law student of the University of Wroclaw, members of our association /

Chcę zwrócić Państwa uwagę na teksty Ewy Rejman, studentki prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, członkini naszego stowarzyszenia.

Ewa Rejman, law student (University of Wrocław, Poland ) with a special interest in international law and human rights. She currently serves as a coordinator for the Polish Chapter of World Youth Alliance and regularly publishes her articles on Aleteia.pl website /

Ewa Rejman, studentka prawa (Uniwersytet Wrocławski, Polska), ze szczególnym uwzględnieniem prawa międzynarodowego i praw człowieka. Obecnie pełni funkcję koordynatora polskiego oddziału World Youth Alliance i regularnie publikuje artykuły na portalu Aleteia.pl

 

Last two articles are dedicated to former prisoners of KL Ravensdbruck /

Ostatnie dwa artykuły są dedykowane więźniarkom KL Ravensdbruck

 

Women from Ravensbrück: Heroes who shall not be forgotten Part I /

Kobiety z Ravensdbruck: Bohaterki o których nie można zapomnieć cześć I/: https://iycoalition.org/women-from-ravensbruck-heroes-who-shall-not-be-forgotten-part-i/

Women from Ravensbrück. Part II / Kobiety z Ravensdbruck:cześć II:: https://iycoalition.org/women-from-ravensbruck-part-ii/