Rodzina Królikowskich: Marianna Sobótka z domu Ekner

31 sierpnia Warszawa Stare Miasto 31.08.1944 r. wraz z córką Heleną Sobótka, zabrana z domu ul. Freta 40 pieszo z ludnością cywilną, przez Wytwórnię Papierów Wartościowych ul. Sanguszki 1, kościół św. Wojciecha Wola, do obozu przejściowego w Pruszkowie Dulag 121. Stamtąd zabrana pociągiem do niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Jechały pociągiem wagonami bydlęcymi, przyjechały wieczorem, całą noc rejestrowanie, rano naga łaźnia (zabrane wszystkie własności).
4 września 1944 r. KL Ravensbrück Nr. obozowy 63 442 Wraz z córką Helena Sobótka więzień Nr. obozowy 63 440. Podtrzymywała współwięźniarki na duchu wymyślając cykliczne doniesienia z frontu o rychłym zakończeniu wojny. W ten sposób uratowała Helenę Sobótka i Stanisławę Marczuk przed desperackim „pójściem na druty”.