Tarnów sobie przypomniał o transportach kobiet do KL Ravensbrück

Ukazał się artykuł w tarnowskim periodyku TEMI 30 czerwca 2021 r. pt.: „Przetrwały, gdyż do końca nie traciły nadziei – tarnowianki w najokrutniejszym obozie dla kobiet” autorstwa dziennikarza Wiesława Ziobro (pdf załączony).

Tarnów corocznie uroczyście obchodzi 14 czerwca – rocznicę I transportu więźniów z tarnowskiego więzienia przejściowego do Auschwitz (14 czerwca 1940). Jest pomnik przy ul Bóżnic w Tarnowie, jest obelisk z wszystkimi nazwiskami więźniów I transportu na peronie tarnowskiego dworca.

Z tarnowskiego przejściowego więzienia wyruszyły dwa transporty kobiet do niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück. W pierwszym (sondertransport Tarnów), 12 września 1940 roku 59 więźniarek, w drugim 12 września 1941 roku 119 więźniarek, 18 pochodziło z Tarnowa i okolic. W drugim była moja Mama Jadwiga Kuta (nr obozowy 7273), była też Józefa Kantor.  Życiorysy tarnowianek, więźniarek KL Ravensbrück opracowała historyczka dr Maria Żychowska: http://www.rodzinaravensbruck.pl/index.php/category/swiadectwa-wiezniarek-z-tarnowa/

Tarnów sobie przypomniał i mam nadzieję, że będzie w każdym roku pamiętał o tych dwóch rocznicach.

 

Elżbieta Kuta