Pamięć o Kobietach wywiezionych z Powstania Warszawskiego do KL Ravensbrück

W dniu 1 sierpnia 2021 Paweł Woźniak z Berlina był z grupą Polaków był w Ravensbrück, aby w tym symbolicznym dniu pamiętać również o 12 tysiącach kobiet i dzieci z Warszawy wywiezionych w pierwszych dniach po wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Na grobie Marka Rzewuskiego na cmentarzu w Fürstenbergu (http://www.rodzinaravensbruck.pl/index.php/2018/10/12/marek-rzewuski/), dziecka urodzonego w obozie, któremu udało się przeżyć 5 miesięcy, została przez IPN zamontowana nowa płyta z napisem w języku niemieckim. 

Na Pomniku Polskich Kobiet Żołnierzy Armii Podziemnej zostały zamontowane nowe płyty z poprawionym napisem w języku polskim i niemieckim. 

Dołączony jest dokument który Paweł Woźniak odnalazł w archiwum Uniwersytetu w Lund, w którym znajdują się zeznania więźniarki Ravensbrück spisane 30 grudnia 1945 roku i opisujące wygląd i warunki panujące w tzw. Namiocie czyli Bloku 25 . Jest to jedyny tak dokładny opis tego miejsca, miejsca, które zawsze będzie się kojarzyło z transportami z Warszawy.

 

Relacja Pawła Woźniaka